Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Строки зберігання документів з охорони праці, пожежної безпеки і цивільного захисту

Сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та організацію роботи зі службовими документами присутня в усіх галузях. Не є винятком і охорона праці, пожежна безпека та цивільний захист.
19.07.2017

Як оформити надання матеріальної допомоги працівникові (зразок заяви та наказу про надання матеріальної допомоги)

Досить часто працівникам надають матеріальну допомогу на вирішення різноманітних особистих питань (соціально-побутових, оздоровчих тощо). Необхідно визначити, яку саме допомогу доречно надати в тому чи іншому випадку, і правильно сформувати комплект первинних документів. Пропонуємо зразки заяви працівника і наказу на виплату матеріальної допомоги.
18.07.2017

Як розрахувати необхідну кількість діловодів, що мають бути на підприємстві (приклад формули розрахунку кількості діловодів на підприємстві)

Щоб розрахувати необхідну кількість діловодів для певного підприємства, слід визначити річну трудомісткість (Т) за типовим видом робіт, загальну трудомісткість (Тз) типового складу робіт та, власне, чисельність працівників (Ч).
18.07.2017

Виконання «чужих» обов’язків

У період відпустки кадровика його обов’язки часто покладаються на іншого працівника. Природно, що в останнього може виникнути багато запитань. Спробуємо допомогти у вирішенні деяких з них. Наприклад, як правильно оформити суміщення працівником посад у разі наявності вакансії у штатному розписі чи виконання обов’язків відсутнього працівника.
30.06.2017

Оформлення та реєстрація заяви працівника про надання матеріальної допомоги (стаття з журналу «Діловодство та документообіг»)

До генерального директора нашого підприємства звертаються працівники з проханням надати їм матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Задля цього складають службові записки, які реєструють у журналі реєстрації службових записок. Проте під час вивчення цього питання з’ясувалося, що працівникам радять оформлювати прохання про надання матеріальної допомоги у вигляді заяви. Звідси виникають запитання: чи має значення назва документа — «Службова записка» або «Заява»; в якому журналі реєструвати такий документ; чи можна позиціонувати такі звернення працівників до керівника, як звернення громадян та реєструвати їх у журналі звернень громадян?
17.02.2017

Ведемо військовий облік за новим Порядком

Уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних1. Нові вимоги до військового обліку викладені у постанові КМУ від 07.12.16 р. № 9212. Прийняття цього документа надасть змогу органам місцевого самоврядування3 належним чином здійснювати аналіз кількісного та якісного складу призовників і військовозобов’язаних, їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Якщо хочете дізнатись про те, як усе правильно організувати — читайте далі.
19.01.2017

Чи повинен бути на підприємстві окремий локальний документ, в якому зазначаються принципи формування окладів працівників?

Статтею 97 КЗпП України встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
05.12.2016

Яким чином внести зміни до посадової інструкції працівника?

За потреби, завдання та обов'язки, включенi до типової квалiфiкацiйної характеристики тiєї чи iншої посади
14.11.2016

Хто розробляє інструкції з охорони праці на підприємстві?

Обов’язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
25.10.2016

Щодо порядку заповнення довідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Виконавча дирекція Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє. Отримати послугу з відновлювального лікування в 4 кварталі 2016 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають право усі застраховані особи (працюючі) та члени їх сімей (діти), у яких наявні показання і відсутні протипоказання для реабілітації.
21.10.2016

Сторінки