Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Оформлення та реєстрація заяви працівника про надання матеріальної допомоги (стаття з журналу «Діловодство та документообіг»)

До генерального директора нашого підприємства звертаються працівники з проханням надати їм матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Задля цього складають службові записки, які реєструють у журналі реєстрації службових записок. Проте під час вивчення цього питання з’ясувалося, що працівникам радять оформлювати прохання про надання матеріальної допомоги у вигляді заяви. Звідси виникають запитання: чи має значення назва документа — «Службова записка» або «Заява»; в якому журналі реєструвати такий документ; чи можна позиціонувати такі звернення працівників до керівника, як звернення громадян та реєструвати їх у журналі звернень громадян?
17.02.2017

Ведемо військовий облік за новим Порядком

Уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних1. Нові вимоги до військового обліку викладені у постанові КМУ від 07.12.16 р. № 9212. Прийняття цього документа надасть змогу органам місцевого самоврядування3 належним чином здійснювати аналіз кількісного та якісного складу призовників і військовозобов’язаних, їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Якщо хочете дізнатись про те, як усе правильно організувати — читайте далі.
19.01.2017

Чи повинен бути на підприємстві окремий локальний документ, в якому зазначаються принципи формування окладів працівників?

Статтею 97 КЗпП України встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
05.12.2016

Яким чином внести зміни до посадової інструкції працівника?

За потреби, завдання та обов'язки, включенi до типової квалiфiкацiйної характеристики тiєї чи iншої посади
14.11.2016

Хто розробляє інструкції з охорони праці на підприємстві?

Обов’язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
25.10.2016

Щодо порядку заповнення довідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Виконавча дирекція Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє. Отримати послугу з відновлювального лікування в 4 кварталі 2016 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають право усі застраховані особи (працюючі) та члени їх сімей (діти), у яких наявні показання і відсутні протипоказання для реабілітації.
21.10.2016

Накази з основної діяльності в службі персоналу

У яких випадках видають накази з основної діяльності? Як правильно оформити накази про затвердження штатного розпису та внесення до нього змін? Як скласти наказ щодо проведення атестації працівників? Що має бути зазначено в наказі про встановлення на підприємстві неповного робочого часу?
13.10.2016

Організація ведення військового обліку на підприємстві. Встановлення доплати за ведення військового обліку.

Сьогодні в Україні у багатьох роботодавців постають питання щодо організації ведення військового обліку. Зокрема, як правильно організувати такий облік, кого призначити відповідальним і чи потрібно встановлювати такому працівнику доплату? Яка відповідальність встановлена за порушення порядку ведення військового обліку?
29.08.2016

Щодо укладання колективного договору

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.
22.08.2016

Видача працівникам довідки про роботу та заробітну плату

Власник або уповноважений ним орган відповідно до статті 49 Кодексу законів про працю України зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.
26.07.2016

Сторінки