Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця по-новому

17 липня 2015 року набула чинності постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26 червня 2015 року № 440...
26.08.2015

Про отримання дозволів на обладнання автомобілів ГБО

Вимоги безпеки до обладнання транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому паливі, визначає підрозділ 2 розділу VII Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України від 9 липня 2012 р. № 964 (НПАОП 0.00-1.62-12)...
22.07.2015

Декларація про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру

Обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларувати своє майно, доходи, витрати й зобо­в’язання фінансового характеру, встановлено статтею...
20.03.2015

Відсторонення працівника з інвалідністю від роботи

Законодавство не забороняє використовувати працю інвалідів усіх трьох груп. Головне при прийнятті на роботу інваліда не група інвалідності, а відсутність медичних протипоказань.
22.04.2014

Догана: порядок накладення і зняття

У сфері використання найманої праці дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення.
17.10.2013

Порядок заповнення листка непрацездатності

Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи.
17.10.2013

Про комісію із соціального страхування підприємства

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки.
18.09.2013

Закон «Про зайнятість населення» — новації для роботодавця

Не секрет, що молодій людині працевлаштуватися на перше робоче місце досить складно, оскільки роботодавці охочіше беруть на роботу людей із досвідом. Закон «Про зайнятість населення» певною мірою сприяє вирішенню питання працевлаштування випускників навчальних закладів на перше робоче місце.
13.08.2013

Компенсація за відпустку: при звільненні, переведенні на іншу посаду чи підприємство

Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
26.07.2013

Звільнення з роботи: поетапні дії (частина І)

Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Під час прийняття рішень про звільнення роботодавець повинен ураховувати встановлені законодавством обмеження щодо звільнення певних категорій працівників (схема 1. Крім цього, він має пам'ятати, що: звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, можливе лише у випадку, коли працівника не можна перевести за його згодою на іншу роботу. Тобто роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові вакансії (за наявності), на які він може претендувати з урахуванням спеціальності, кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров'я (частина друга ст. 40 КЗпП).
08.07.2013

Сторінки