Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Мінімальні гарантії в трудовому праві: поняття, зміст, специфіка правового регулювання

28.10.2016
Регулювання трудових відносин в Україні виробляється на підставі законодавства про працю, зокрема, Кодексу Законів про працю. Згідно зі ст. 3 КЗпП, законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Нюанси обчислення середньої заробітної плати держслужбовцям

Мінсоцполітики роз'яснило, як обчислювати середню зарплату для оплати днів щорічної відпустки, виплати матеріальної допомоги та допомоги для вирішення соціально-побутових питань
24.10.2016

Правомірність відрахування із заробітної плати внаслідок лічильних помилок у попередній місяць

Працівник отримав заробітну плату за вересень 2016 року, сума якої була значно меншою ніж очікувалось. Під час розмови із бухгалтером з’ясувалось, що з працівника було вирахувано певну суму, так як у серпні помилково нарахована більша заробітна плата. Чи правомірно це? Яким чином можна перевірити чи взагалі правильно нараховувалась заробітна плата?
13.10.2016

Роз’яснено дотримання порядку та строків розрахунку при звільненні

Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці в області Ірина Балан провела семінар з питань трудового законодавства з працівниками ТОВ «Композиція». Слухачів турбували питання дотримання порядку та строків розрахунку при звільненні працівника.
11.10.2016

В яких випадках при звільненні бухгалтер має право проводити відрахування із заробітної плати за час відпустки?

Порядок та умови надання щорічних основних та додаткових відпусток визначено в статті 79 Кодексу законів про працю України та ст.10 Закону України «Про відпустки». В даних нормах законодавства зазначено, що: у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві працівник має право на щорічні основні та додаткові відпустки повної тривалості; щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного року; крім того є категорія працівників, яким надаються відпустки за їх бажанням в зручний для них час і до настання шестимісячного терміну.
11.10.2016

Які посадові оклади встановлювати заступнику керівника навчально-виховного комплексу з дошкільної освіти

МОН у листі від 26.11.2015 р. № 2/4-13-2467-15 роз’яснило оплату праці заступника директора навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» із дошкільної освіти.
28.09.2016

Строки виплати заробітної плати за час щорічної відпустки

Заробітна плата за час весь щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки, що визначено ст.115 Кодексу законів про працю України та ст.21 Закону України «Про відпустки». У листі Міністерства соціальної політики України від 26 червня 2009 року № 155/13/116-09 «Щодо порядку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки» зазначено, що у зазначеній нормі йдеться про календарні дні.
27.09.2016

Оплата заміни тимчасово відсутніх учителів

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102, за години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки заробітної плати в одинарному розмірі.
15.09.2016

Премия: когда она одноразовая, а когда систематическая?

Чи можна вiднести до одноразових виплат винагороди, виплата яких провадиться працiвниковi два, чотири, сiм та бiльше разiв за рiк, на пiдставi однiєї норми (статтi) закону, якщо для кожної виплати пiдприємство, установа, органiзацiя видавали окремий наказ? Як розрiзняти винагороди систематичного та одноразового характеру?
15.09.2016

Доплати, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

В статті 95 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зазначено, що до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
02.09.2016

Сторінки