Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Поважні причини, що виключають вину працівника

Поважними причинами, що виключають вину працівника, можуть бути життєві обставини. Інша річ, що не всі життєві обставини можуть визнаватися роботодавцем поважними причинами. Тоді в разі виникнення трудового спору наявність чи відсутність поважних причин, а отже, наявність чи відсутність вини працівника встановлює орган, що розглядає спір.
10.01.2017

Переведення працівника на інше підприємство

У приватному акціонерному товаристві терміново звільнено заступника голови правління. Чи може особа, запрошена на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, за погодженням між керівниками підприємств, бути прийнятою тимчасово виконувачем обов’язків за вакантною посадою заступника голови правління до призначення вищим органом управління? Яким чином оформити таке переведення?
15.12.2016

Випробування при прийнятті на роботу

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, при укладенні трудового договору відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) може бути обумовлене угодою сторін випробування.
12.10.2016

Роз’яснення щодо тривалості відпусток без збереження заробітної плати та відповідальності за їх порушення

Закон України «Про відпустки» встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
04.10.2016

Приймаємо працівника-сумісника

Із матеріалів статті ви довідаєтесь, як правильно оформити працівника на роботу за сумісництвом. Чи має право роботодавець вимагати від працівника-сумісника надати йому трудову книжку? На якій підставі можна зробити запис у трудову книжку про роботу за сумісництвом? Для яких працівників установлено обмеження на роботу за сумісництвом? Чи регламентується тривалість роботи працівників за сумісництвом? Як оформити відпустку таким працівникам?
31.08.2016

Трудовий та цивільно-правові договори: відмінність і правові наслідки

Останнім часом почастішали факти, коли між працівником та роботодавцем замість трудового договору укладаються цивільно-правові договори. У поданому матеріалі, ви знайдете відповіді на такі запитання
01.08.2016

Порядок укладання трудових договорів

Порядок укладання трудових договорів із працівниками визначений статтею 24 КЗпП України.
29.07.2016

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.
25.07.2016

ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ У 2016 РОЦІ ДЛЯ СВЯТКУВАННЯ СВЯТ: оплата листків непрацездатності, направлення у відрядження, надання щорічних відпусток в період перенесення робочих днів

Кожного року, Кабінет Міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу для видає розпорядження про перенесення робочих днів на відповідний рік, не виняток і 2016 рік. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів України прийняв 11 листопада 2015 року за №1155-року
24.12.2015

Особливості і процедура прийняття на роботу громадян з додатковими гарантіями, інвалідів, іноземців, неповнолітніх, сумісників, сезонних і тимчасових працівників

Рішення про прийняття на роботу ухвалюють з урахуванням особливостей, умов, гарантій та обмежень під час прийняття на роботу, а також із дотриманням процедур, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, а в окремих випадках — нормами і положеннями трудового законодавства...
21.10.2015

Сторінки