Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Чи ведеться трудова книжка на ФОП та на працівників, що працюють у ФОП, наприклад, бухгалтера, прибиральника службових приміщень, менеджерів?

На ФОП не ведеться трудова книжка, а на працівників, що працюють у ФОП, ведеться. Фізична особа — підприємець (ФОП) — суб’єкт малого підприємництва, який здійснює свою підприємницьку діяльність на свій смак та розсуд.
28.08.2017

Про доплату до мінімальної заробітної плати при суміщенні та сумісництві

Законом України № 1774 внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема до КЗпП та Закону № 108. Основні законодавчі зміни пов’язані з трактуванням поняття «мінімальна заробітна плата» (МЗП), порядком встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) та визначенням розміру заробітної плати працівників підприємств, установ, організації (підприємство).
09.08.2017

Про порядок звільнення працівників у зв’язку із скороченням штату

Відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані роботодавцем, зокрема, у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.
15.06.2017

Особливості правового регулювання тимчасового переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я

За працівниками, переведеними згідно з медичним висновком на легшу нижчеоплачувану роботу, відповідно до частини другої статті 170 КЗпП зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, якщо інше не передбачено законодавством. Розмір середньої заробітної плати обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують переведенню, відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
13.06.2017

Про обрання представника трудового колективу для підписання колективного договору

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на звернення спілчан щодо обрання представника трудового колективу для підписання колективного договору за наявності профспілкової організації роз’яснює наступне.
27.04.2017

Чи можна прописати в трудовому договорі умову, що працівник — водій автотранспортних засобів, звільняючись, має повернути витрачені на його навчання кошти?

Підприємство займається перевезенням легкових автомобілів власними автовозами з країн ЕС в Україну. Є постійна потреба в кадрах. Залучаючи нових працівників, підприємство зіткнулося з проблемою їх недостатньої підготовки. Чи можна прописати в трудовому договорі пункт про повернення під час звільнення працівником — водієм автотранспортних засобів коштів, витрачених на його підготовку та навчання?
14.03.2017

Чи обов’язково надавати інформацію в центр зайнятості населення про наявність вакансій? (запитання з гарячої лінії кадровика)

Так, обов’язково. Статтею 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067) визначено участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення.
20.02.2017

Поважні причини, що виключають вину працівника

Поважними причинами, що виключають вину працівника, можуть бути життєві обставини. Інша річ, що не всі життєві обставини можуть визнаватися роботодавцем поважними причинами. Тоді в разі виникнення трудового спору наявність чи відсутність поважних причин, а отже, наявність чи відсутність вини працівника встановлює орган, що розглядає спір.
10.01.2017

Переведення працівника на інше підприємство

У приватному акціонерному товаристві терміново звільнено заступника голови правління. Чи може особа, запрошена на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, за погодженням між керівниками підприємств, бути прийнятою тимчасово виконувачем обов’язків за вакантною посадою заступника голови правління до призначення вищим органом управління? Яким чином оформити таке переведення?
15.12.2016

Випробування при прийнятті на роботу

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, при укладенні трудового договору відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) може бути обумовлене угодою сторін випробування.
12.10.2016

Сторінки