Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо відповідальності за порушення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

14.12.2017
Під час розгляду законопроекту №6627 зазначалося, що його метою є удосконалення механізмів притягнення до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб шляхом збільшення штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Гарантії працівників, обраних до профспілкових органів: правова позиція суду

11.12.2017
В ході перевірки Держпраці встановило, що в 2014-2015 рр. на підприємстві не нараховували індексацію. Відповідно, за цей період провели донарахування сум індексації за минулі роки. Який штраф, окрім донарахованих сум індексації, нам загрожує?

Права працюючих жінок

11.12.2017
Конституція України на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров’я жінок.

Прийнято Закон "Про Державний бюджет на 2018 рік"

08.12.2017
Верховна Рада прийняла Закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Чи має працівник право на надбавки і премію, якщо йому оголосили догану?

У вищому навчальному закладі водієві за запізнення на роботу і за самовільне залишення робочого місця без поважних причин оголосили догану. Чи має він право у цьому місяці й у наступні на надбавку за складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи і за високі досягнення у праці? Чи має він право на отримання премії?
22.11.2017

Догана і надбавки

У вищому навчальному закладі водієві за запізнення на роботу та самовільне залишення робочого місця без поважних причин оголосили догану. Чи має він право в цьому місяці й надалі на надбавку за складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у праці та на премії?
22.11.2017

Відсторонення працівника від роботи: підстави і процедура

Під відстороненням слід вважати тимчасове недопущення працівника до роботи з підстав, передбачених законодавством.
21.11.2017

Які пільги передбачені трудовим законодавством для опікунів та піклувальників?

Який порядок встановлення доплат за вчене звання та за науковий ступінь вбюджетних установах? Як проводити оплату праці працівників центрiв перепiдготовки та пiдвищення кваліфікації у яких з 01 травня 2016 року зменшився розмір заробітної плати?
16.11.2017

Чи повинен роботодавець попереджати працівників про роботу у вихідний день не пізніше ніж за два місяці?

Відповідно до статті 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Тобто надурочною є робота понад установлену тривалість робочого часу за обліковий період (при підсумованому обліку робочого часу, відповідно до ст. 61 КЗпП), а також робота понад установлену графіком виходу на роботу тривалість роботи за день (зміну). Тривалість надурочної роботи не повинна перевищувати для кожного працівника 4 год. протягом двох днів підряд і 120 год. на рік (ст. 65 КЗпП).
26.10.2017

Сторінки