Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Перевірки у сфері праці по-новому: на що звернути увагу бізнесу

Нещодавно набув чинності важливий у сфері регулювання трудових відносин документ − Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295. Як він змінить порядок перевірок у сфері праці та на що звернути увагу бізнесу – далі.
19.06.2017

Переважне право на укладання трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Управління Держпраці у Хмельницькій області надає роз’яснення стосовно переважного права на укладання трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу.
03.04.2017

Умови розірвання контракту з науково-педагогічними працівниками встановлюються угодою сторін

Відповідно до ч. 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.
31.03.2017

Проблемные увольнения: три кейса от юриста

За годы применения Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) сложилась судебная практика рассмотрения трудовых споров о восстановлении на работе, согласно которой суды при малейшем нарушении во время процедуры увольнения работника со стороны работодателя такие иски удовлетворяют.
16.03.2017

Працівник, прийнятий на повний день, пропрацював місць. За сімейними обставинами просить про погодинну роботу (ми не проти). Як правильно це оформити?

Роботодавець може (тобто має право, а не зобов’язаний) задовольняти прохання працівника встановити йому неповний робочий час, окрім випадків, безпосередньо визначених частиною першою статті 56 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Згідно з цією статтею, роботодавець зобов'язаний задовольнити прохання працівниці на встановлення їй неповного робочого дня чи неповного робочого тижня, якщо остання належить до: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда (до 18 років), зокрема таких, що перебувають під їхнім опікуванням, або жінок, які доглядають за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.
11.01.2017

Визначення поняття «прогул»

У законодавстві визначення поняття «прогул» немає, однак у пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" (із змінами і доповненнями) зазначено, що прогул - це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин.
01.12.2016

При неправомірному встановлені неповного робочого часу працівник не може вимагати середній заробіток як за вимушений прогул

ВСУ в постанові від 02.11.2016 р. у справі № 6-2261цс16 сформував правову позицію: положення ст. 235 КЗпП передбачають виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу у визначених цією статтею випадках, і такий перелік є вичерпним. Тожне передбачено виплати різниці в заробітку в разі зміни істотних умов праці, зокрема встановлення неповного робочого часу при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
22.11.2016

Яким є порядок працевлаштування неповнолітніх?

Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю, зокрема статтями 187-200 Кодексу законів про працю.
18.11.2016

Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

В даний час для багатьох актуальним є питання подання у відділення Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою №10 – ПІ. В зв’язку з цим, давайте більш детальніше зупинимось на процедурі подання і розкажемо про дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.
16.11.2016

Чи є тимчасова непрацездатність підставою для розірвання трудового договору?

Відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологами, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні
14.11.2016

Сторінки