Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Працівник, прийнятий на повний день, пропрацював місць. За сімейними обставинами просить про погодинну роботу (ми не проти). Як правильно це оформити?

Роботодавець може (тобто має право, а не зобов’язаний) задовольняти прохання працівника встановити йому неповний робочий час, окрім випадків, безпосередньо визначених частиною першою статті 56 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Згідно з цією статтею, роботодавець зобов'язаний задовольнити прохання працівниці на встановлення їй неповного робочого дня чи неповного робочого тижня, якщо остання належить до: вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда (до 18 років), зокрема таких, що перебувають під їхнім опікуванням, або жінок, які доглядають за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку.
11.01.2017

Визначення поняття «прогул»

У законодавстві визначення поняття «прогул» немає, однак у пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" (із змінами і доповненнями) зазначено, що прогул - це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин.
01.12.2016

При неправомірному встановлені неповного робочого часу працівник не може вимагати середній заробіток як за вимушений прогул

ВСУ в постанові від 02.11.2016 р. у справі № 6-2261цс16 сформував правову позицію: положення ст. 235 КЗпП передбачають виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу у визначених цією статтею випадках, і такий перелік є вичерпним. Тожне передбачено виплати різниці в заробітку в разі зміни істотних умов праці, зокрема встановлення неповного робочого часу при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
22.11.2016

Яким є порядок працевлаштування неповнолітніх?

Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю, зокрема статтями 187-200 Кодексу законів про працю.
18.11.2016

Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

В даний час для багатьох актуальним є питання подання у відділення Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою №10 – ПІ. В зв’язку з цим, давайте більш детальніше зупинимось на процедурі подання і розкажемо про дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.
16.11.2016

Чи є тимчасова непрацездатність підставою для розірвання трудового договору?

Відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологами, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні
14.11.2016

Відкликання працівника з відпустки - коли правомірне?

Мінсоцполітики нагадало, в яких випадках допускається відкликання працівника з відпустки
09.11.2016

Випробувальний термін при прийнятті на роботу

Згідно зі ст. 26 КЗпП України, при укладеннi трудового договору угодою сторiн може бути обумовлене випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Отже, випробувальний термін (строк) — це період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи.
25.10.2016

Звільнення за власним бажанням

Сьогоднішня стаття присвячена розгляду досить типової і тому доволі рутинної, але надзвичайно важливої ситуації — звільнення працівників за власним бажанням.
09.09.2016

Роз’яснення щодо переведення на нижчу посаду

Відповідно до статті 41 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу
29.07.2016

Сторінки