Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Основи соціальної захищеності інвалідів щодо їх працевлаштування

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.
29.03.2017

Неповнолітній працівник: риторичні запитання та практичні відповіді

За яких умов неповнолітніх можна приймати на роботу? До яких видів робіт можливо залучати неповнолітніх? Які існують обмеження щодо роботи неповнолітніх із піднімання та переміщення важких предметів? Якої тривалості має бути робочий тиждень неповнолітніх працівників? Що треба враховувати під час звільнення неповнолітнього працівника?
10.01.2017

Чи мають право особи, які звільнені за згодою сторін на інші виплати, які не включать заробітну плату?

Відповідно до вимог статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
10.01.2017

Чи потрібно підприємцю-інваліду працевлаштовувати працівника-інваліда?

Підприємець-інвалід має 9 найманих працівників. Чи повинен такий підприємець укладати трудові відносини із інвалідом для виконання нормативу, щоб не сплачувати штраф? Створення робочих місць для працівників-інвалідів регулюється ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-XII.
10.01.2017

Робочий час. Скорочена тривалість робочого часу

Для всіх видів суспільно корисної діяльності людей загальним мірилом кількості затраченої праці є робочий час. Робочий час як умова праці значною мірою визначає рівень життя працівників. Від його тривалості залежить кількість вільного часу, що використовується для відпочинку, задоволення культурних та інших потреб людини.
13.12.2016

Деякі особливості службових відряджень жінок, які мають дітей від 3-х до 14-ти років та дітей-інвалідів

Відмова від службового відрядження жінкою, з мотивів наявності у неї дитини віком від трьох до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, не може кваліфікуватись роботодавцем, як порушення трудової дисципліни.
12.12.2016

Кому і в яких випадках надаються додаткові оплачувані відпустки «на дітей»

Зазвичай про порядок надання додаткових відпусток, передбачених для догляду за окремими категоріями неповнолітніх дітей, цікавляться працівники бюджетних установ та організацій. Бо чомусь прийнято вважати, що на працівників приватних структур це право не поширюється. Однак така думка є хибною.
06.12.2016

Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС

Редакція журналу «Довідник кадровика» в грудневому номері 2016 р. висвітлює питання: якою мовою укладається трудовий договір або запрошення на роботу, видане працівникові-мігрантові; на який термін видається дозвіл на працевлаштування іноземцеві; з якою країною міжнародний договір має односторонній характер працевлаштування та укладений лише в інтересах працівників з України тощо
23.11.2016

Про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час перебування застрахованої особи у додатковій відпустці, наданій їй відповідно до закону україни «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Частиною 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі – Закон № 1105), встановлено що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати у разі настання тимчасової непрацездатності.
21.11.2016

Щодо розміру 100 відсотків допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які мають статус ветерана війни

У зв’язку з чисельними зверненнями страхувальників до міжрайонних виконавчих дирекцій Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, надаємо роз’яснення щодо розміру оплати листків непрацездатності ветеранам війни.
08.11.2016

Сторінки