Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Особливості виплати допомоги на оздоровлення медичним працівникам

Чи виплачується допомога на оздоровлення медичним працівникам, якщо співробітник бере компенсацію за невикористану раніше відпустку? Які категорії медичних працівників мають право на виплату допомоги на оздоровлення і кому вона не виплачується?
21.06.2017

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" (далі— Постанова № 524).
19.06.2017

Про надання соціальної відпустки на дітей

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про відпустки» вказано: забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.
15.06.2017

Основи соціальної захищеності інвалідів щодо їх працевлаштування

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.
29.03.2017

Неповнолітній працівник: риторичні запитання та практичні відповіді

За яких умов неповнолітніх можна приймати на роботу? До яких видів робіт можливо залучати неповнолітніх? Які існують обмеження щодо роботи неповнолітніх із піднімання та переміщення важких предметів? Якої тривалості має бути робочий тиждень неповнолітніх працівників? Що треба враховувати під час звільнення неповнолітнього працівника?
10.01.2017

Чи мають право особи, які звільнені за згодою сторін на інші виплати, які не включать заробітну плату?

Відповідно до вимог статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
10.01.2017

Чи потрібно підприємцю-інваліду працевлаштовувати працівника-інваліда?

Підприємець-інвалід має 9 найманих працівників. Чи повинен такий підприємець укладати трудові відносини із інвалідом для виконання нормативу, щоб не сплачувати штраф? Створення робочих місць для працівників-інвалідів регулюється ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-XII.
10.01.2017

Робочий час. Скорочена тривалість робочого часу

Для всіх видів суспільно корисної діяльності людей загальним мірилом кількості затраченої праці є робочий час. Робочий час як умова праці значною мірою визначає рівень життя працівників. Від його тривалості залежить кількість вільного часу, що використовується для відпочинку, задоволення культурних та інших потреб людини.
13.12.2016

Деякі особливості службових відряджень жінок, які мають дітей від 3-х до 14-ти років та дітей-інвалідів

Відмова від службового відрядження жінкою, з мотивів наявності у неї дитини віком від трьох до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, не може кваліфікуватись роботодавцем, як порушення трудової дисципліни.
12.12.2016

Сторінки