Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Як змусити фірму оплатити навчання

Питання про можливість і механізмах оплати за навчання співробітників підприємства передбачений у чинному законодавстві досить повно.

Так, роботодавцем за рахунок власних коштів може організовуватися будь-який вид виробничого навчання (ст. 201 КЗпП). Крім того, згідно ч. 2 ст. 69 Господарського кодексу України, підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих працівників і спеціалістів, їх економічне і професійне навчання у власних навчальних закладах або на підставі договорів в інших навчальних закладах.

04.03.2013

Перерваний трудовий стаж: Що з цим робити

Страх перед "перерваним стажем" перебільшений і не раціональний. До 1991 року продовжувалася радянська боротьба з "дармоїдством", де еквівалентом зайнятості було наявність трудового стажу. Тому до цих пір вважається, що стаж повинен бути. Для чого і що з ним робити, пише rabota.ua.

Трудовий ("страховий") стаж - це період, протягом якого у відношенні особи сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

14.02.2013

Плинність персоналу: як вплинути на її рівень

Рівень плинності персоналу в будь-якій компанії сильно впливає на її ефективність та результативність роботи. Втрати від звільнення співробітників - це витрати на підбір і навчання нового фахівця, а також недоотримані доходи за той період, поки відбувається заміна старого співробітника на нового. За статистикою - це від трьох до десяти місячних заробітних плат, залежно від рівня займаної посади та кількості коштів вкладених у навчання співробітника.

11.02.2013

Недійсні трудові договори. Загальні підстави визнання недійсними окремих умов трудового договору

Основою будь-якого договору, зокрема й трудового, є його умови, що визначають права і обов’язки сторін та складають зміст цього договору. Умови трудового договору можуть визначатися сторонами як при укладенні трудового договору, так і згодом та закріплюватися безпосередньо в договорі, незалежно від того, в усній чи письмовій формі він укладений. Зокрема, це — умови про місце роботи, трудову функцію, розмір заробітної плати, термін дії трудового договору тощо.
25.01.2013

1 лютого 2013 року відновлює свою роботу «Клуб кадровиків»

Тема: "Колективні трудові відносини. Трудові спори між працівником та роботодавцем». 
Організатори – журнал «Довідник кадровика», портал Всеукраїнської асоціації кадровиків «ВАК». 
Запрошуємо фахівців кадрових служб підприємств усіх форм власності взяти участь в роботі чергового засідання Клубу кадровиків.

24.01.2013

Защита трудовых прав и недействительность сделок

Защита трудовых прав граждан является неотъемлемой частью повседневной работы украинских судов. В случае, если гражданин считает, что он был незаконно уволен с занимаемой должности, переведен на другое место работы, либо иным образом были нарушены его трудовые права, закон гарантирует ему право обратиться в суд с иском о защите его трудовых прав, в частности, путем восстановления на работе, возмещения среднего заработка за время вынужденного прогула и т.д. Юрист МЮФ Integrites Алексей Прудкий сделал для ЮРЛИГИ сравнительно-правовой анализ защиты трудовых прав в суде и признания сделок недействительными.

24.10.2012

Особенности применения некоторых норм трудового права, - ВССУ

Особенности применения некоторых норм трудового права, - ВССУ

27 сентября 2012 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял ряд информационных писем, направленных на устранение спорных вопросов практики применения судами некоторых норм законодательства.

04.10.2012

Увольнение работника в связи с внутренней реорганизацией юрлица — практика ВСУ

Рассмотрим постановление Верховного Суда Украины от 11июля 2012 г. № 6-65цс12 о восстановлении на работе сотрудника, уволенного в связи с внутренней реорганизацией предприятия.

20.08.2012

Запізнення на роботу: Чи завжди треба карати

Ні Кодекс законів про працю України, ні інший нормативно-правовий акт не дає визначення терміну «запізнення». Загальноприйняте пояснення слова «запізнюватися» відображене у тлумачному словнику - «з’явитися пізніше, ніж потрібно».
За змістом ст.139 КЗпП України працівники зобов’язані дотримуватися трудової дисципліни, яка, в свою чергу встановлюється правилами трудового розпорядку підприємства. Серед іншого, працівник зобов’язаний дотримувартися встановленого режиму роботи, зокрема, вчасно приходити на роботу.

04.11.2010

Сторінки