Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Увольнение работника в связи с внутренней реорганизацией юрлица — практика ВСУ

Рассмотрим постановление Верховного Суда Украины от 11июля 2012 г. № 6-65цс12 о восстановлении на работе сотрудника, уволенного в связи с внутренней реорганизацией предприятия.

20.08.2012

Запізнення на роботу: Чи завжди треба карати

Ні Кодекс законів про працю України, ні інший нормативно-правовий акт не дає визначення терміну «запізнення». Загальноприйняте пояснення слова «запізнюватися» відображене у тлумачному словнику - «з’явитися пізніше, ніж потрібно».
За змістом ст.139 КЗпП України працівники зобов’язані дотримуватися трудової дисципліни, яка, в свою чергу встановлюється правилами трудового розпорядку підприємства. Серед іншого, працівник зобов’язаний дотримувартися встановленого режиму роботи, зокрема, вчасно приходити на роботу.

04.11.2010

Исковая давность в трудовых спорах: теоретические и практические аспекты

Любой работодатель, безусловно, стремится к абсолюту в соблюдении действующего трудового законодательства. Однако от исковых требований работающих и уволенных сотрудников ни один собственник предприятия не застрахован. В свете конституционной гарантии каждому гражданину Украины на непосредственное обращение в суд за защитой своего права работодателю следует быть готовым к разрешению трудовых споров в судебных инстанциях. Сроки обращения работника в суд за разрешением трудового спора закреплены в статье 233 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

02.08.2010

Колективні трудові спори та порядок їх вирішення

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2009

Микола Бойко,

доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Правовою основою вирішення колективних трудових спорів є Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР (далі — Закон № 137) та низка інших нормативно-правових актів.

Колективний трудовий спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

27.05.2010

Особливості вирішення окремих видів індивідуальних трудових спорів

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2009

Микола Бойко,

доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Попри загальний порядок розгляду спорів, установлений процесуальним законодавством, трудове законодавство передбачає певні особливості розгляду окремих видів індивідуальних трудових спорів як комісіями із трудових спорів, так і в судовому порядку. Зокрема, спорів, пов’язаних із:

незаконним звільненням працівника;

незаконним переведенням працівника на іншу роботу;

зміною формулювання причин звільнення;

задоволенням грошових вимог;

відшкодуванням роботодавцем моральної шкоди працівникові.

27.05.2010

Порядок звернення до суду для вирішення індивідуальних трудових спорів

ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» № 12, 2008

Микола Бойко,

доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Початок статті читати тут

Первинним органом, який розглядає трудові спори на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), є комісія із трудових спорів. Якщо ж працівник не згоден із рішенням комісії із трудових спорів щодо трудового спору, він має право звернутися з позовом до другого органу, який розглядає трудові спори, — до районного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду.

27.05.2010

Трудові спори

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №11, 2008

Микола Бойко,
викладач Інституту післядипломної освіти Київського національного державного університету імені Тараса Шевченка

ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і, природно, зіткнення цих інтересів можливе на будь-якій стадії трудових правовідносин, що, своєю чергою, призводить до виникнення розбіжностей. І тоді сторони намагаються урегулювати ці розбіжності завдяки переговорам або через органи, спеціально створені для цього державою.

26.05.2010

Сторінки