Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Проведення остаточного розрахунку при звільненні у зв’язку із скороченням штату

23.11.2017
Відповідно до ст. 47 КЗпП, адміністрація підприємства зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, відповідно до Інструкції №58 і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП.

Щодо індексації зарплати новоприйнятих працівників

23.11.2017
Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної політики України у листі від 25.10.2017 р. №97/0/66-17 надає роз’яснення з цього питання.

Чи можна звільнити вагітну жінку за порушення трудової дисципліни — прогул?

Законодавством України встановлено спеціальні норми, покликані не допустити обмеження трудових прав жінки у зв’язку з її статевою належністю і потребою поєднувати роботу з материнством.
21.11.2017

Якою датою звільняти жінку, котра перебуває у відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору

Строк закінчення договору, укладеного із жінкою-працівником, припадає на час її перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Чи можна її звільняти і, якщо так, як саме правильно документально оформити?
21.11.2017

Чи можна звільнити працівника у вихідний день, якщо цей день є робочим за графіком роботи підприємства?

Працівник пішов у відпустку, стати до роботи йому припадає на його вихідний день (посеред тижня), тому що він працює позмінно. Під час відпустки написав заяву на звільнення. Коли звільнити працівника: у його вихідний день чи у перший робочий після виходу на роботу?
21.11.2017

Двічі "декретна" посада: приймання третього працівника, виплата допомоги та інше

Бухгалтер С., з якою укладено трудовий договір на невизначений строк, перебувала у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На цю посаду за строковим трудовим договором прийняли працівницю І. Проте через рік роботи І. теж пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
21.11.2017

Як відбувається припинення трудового договору у зв'язку із закінченням строку?

13.11.2017
Згідно із п. 2 та п. 3 ст. 23 КЗпП, трудовий договір може укладатися або на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; або на час виконання певної роботи.

Чи встановлюється випробування при прийнятті на роботу випускникові коледжу?

Ні, не встановлюється. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII коледж — це галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
20.10.2017

Який порядок та які строки внесення запису до трудової книжки про службу в податковій міліції?

Працівник, який працевлаштовується на роботу, подав трудову книжку. У ній є запис про службу в поліції фіскальної служби (перше місце роботи): «Прийнятий на службу…» (дата і № наказу) і «Звільнений зі служби…» (дата і № наказу). Службу проходив із вересня 2015 року до листопада 2016 року. Трудова книжка заповнена («відкрита») датою звільнення. У військовому квитку про проходження такої служби не зазначено. Чи мала право фіскальна служба відкривати трудову книжку і заповнювати її датою звільнення, якщо в пункті 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зазначено: «не пізніше тижневого строку»?
18.10.2017

Сторінки