Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Звільнення при ліквідації підприємства (зокрема, жінок, що мають дітей віком до трьох, шести років (догляд): поетапна процедура (продовження)

Одним із видів змін в організації виробництва і праці, що відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України може слугувати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, є ліквідація підприємства, установи організації (далі — підприємство)...
01.07.2015

Звільнення при ліквідації підприємства (зокрема, жінок, що мають дітей віком до трьох, шести років (догляд): поетапна процедура

Одним із видів змін в організації виробництва і праці, що відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України може слугувати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, є ліквідація підприємства, установи організації (далі — підприємство)...
24.06.2015

Призов на військову службу під час мобілізації

Призов військовозобов’язаних на військову службу у зв’язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв’язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
19.03.2014

Підстави та порядок застосування колективної матеріальної відповідальності

Якщо застосування дисциплінарної відповідальності чинить на працівника тільки моральний вплив, то в результаті притягнення до матеріальної відповідальності для працівника настають несприятливі і моральні, і майнові наслідки.
19.03.2014

Про професію, спеціальність і кваліфікацію при дорученні додаткових трудових функцій

На практиці трапляються випадки, коли працівникам доручають додаткові завдання й обов’язки у межах різних, на їх думку, професій. Це породжує невдоволення працівників.
05.03.2014

Помилки роботодавців, які стають причиною трудових спорів (судова практика)

Індивідуальні трудові правовідносини зазвичай виникають унаслідок укладення між найманим працівником і роботодавцем трудового договору.
04.11.2013

Догана: порядок накладення і зняття

У сфері використання найманої праці дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення.
17.10.2013

Наймана праця в аграрному секторі економіки: особливості правового регулювання

На сільськогосподарських підприємствах незалежно від форми власності, аналогічно як і на інших, режим робочого часу і відпочинку для працівників встановлюється відповідно до норм трудового законодавства України.
19.08.2013

Компенсація за відпустку: при звільненні, переведенні на іншу посаду чи підприємство

Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
26.07.2013

Сторінки