Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Штатний розпис: складення, затвердження, внесення змін, застосування

Відповідно до частини 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство має право самостійно, тобто без погодження з виборним органом первинної проф­спілкової організації або іншим представницьким органом найманих працівників, поряд з визначенням організаційної структури, установлювати чисельність і штатний розпис.
16.02.2018

Проходження служби у військовому резерві

14.02.2018
Відповідно до частини 2 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232 (далі — Закон № 2232) у запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час та які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Щодо місцезнаходження (місця проживання або іншої адреси, за якою здійснюється зв’язок з ФОП)

14.02.2018
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі — Закон № 755).

Робота неповнолітніх на підприємстві: організовуємо правильно

13.02.2018
Нерідко на підприємстві потрібно працевлаштувати неповнолітнього працівника, і в роботодавців виникає безліч запитань.

Як працевлаштувати студента денної форми навчання: за основним місцем роботи чи за сумісництвом?

Статтею 43 Конституції України, що є основним Законом, визначено право кожного громадянина на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
13.02.2018

Яку відповідальність за затримку розрахунку при звільненні несе роботодавець?

08.02.2018
Відсутність коштів у роботодавця не виключає його вини в невиплаті належних працівникові коштів та не звільняє його від відповідальності.

Засуджених та осіб з нервовими розладами знімуть з військового обліку

06.02.2018
Відповідно до вимог абз. 5 п. 2 ч. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII та з метою організації і ведення військового обліку військовозобов’язаних наказом Міністерства оборони України від 20 грудня 2017 року № 684 затверджено Перелік випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних.

ГУ Держпраці інформує про особливості працевлаштування інвалідів

06.02.2018
В статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-12 встановлено, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Сторінки