Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Штрафи за порушення ведення військового обліку на підприємстві

21.11.2017
Якими штрафами супроводжуються порушення в сфері ведення/невідання військового обліку?

Про класифікацію робочого часу

21.11.2017
Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Оксана Колпак провела семінар у ТОВ «Биток» на тему: «Робочий час та час відпочинку».

Як пропонують переносити робочі дні у 2018 році

21.11.2017
З метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 і 2 травня — Дня міжнародної солідарності трудящих

Робота на умовах неповного робочого часу

16.11.2017
Чинне законодавство про працю встановлює тривалість робочого тижня та допускає можливість відхилення від загальновстановлених норм. Одним із видів таких відхилень від нормальної тривалості робочого часу є неповний робочий час (ст. 56 КЗпП України).

Чи можна встановити працівникові — інвалідові II групи неповний робочий час за його заявою?

Так, можна. Робочим часом вважається встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку й умовами трудового договору повинні виконувати свої трудові обов’язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень (частина перша ст. 50 КЗпП).
28.09.2017

За недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці передбачено штраф

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці передбачено штраф для роботодавців у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП).
14.11.2016

Право працівників на додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Статтею 202 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) на керівника покладено обов'язок створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, умови для поєднання роботи з навчанням. Керівник зобов'язаний надавати працівникові відпустку у зв'язку з навчанням саме в час, визначений вищим навчальним закладом, при цьому не має права відмовити працівнику в наданні відпустки у разі виробничої необхідності.
14.11.2016

Мінімальні гарантії в трудовому праві: поняття, зміст, специфіка правового регулювання

28.10.2016
Регулювання трудових відносин в Україні виробляється на підставі законодавства про працю, зокрема, Кодексу Законів про працю. Згідно зі ст. 3 КЗпП, законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Особливості прийняття на роботу осіб, які поєднують роботу з навчанням за денною (очною) формою

Управління Держпраці у Хмельницькій області на звернення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністраці надає роз’яснення відносно особливостей прийняття на роботу осіб, які поєднують роботу з навчанням за денною (очною) формою.
13.10.2016

Сторінки