Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Повідомлення податкових органів про прийняття працівника на роботу: практичні поради

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»...
07.09.2015

Складаємо штатний розпис

Хто розробляє й затверджує штатний розпис на підприємстві? Чи потрібно затверджувати штатний розпис у новій редакції в разі структурної перебудови підприємства, підвищення посадового окладу, уведення нових доплат і надбавок? Які реквізити має місти штатний розпис?...
02.09.2015

Чи розривається трудовий договір з призовниками на строкову військову службу 2015 року?

Відповідно до частини 2 статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації… зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, місце навчання у навчальному закладі...
03.08.2015

Про притягнення до матеріальної відповідальності посадової особи підприємства за неотриманий прибуток

Загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників установлено ст. 130 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Цією нормою передбачено, що працівники несуть матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну роботодавцеві винними протиправними діями (бездіяльністю), незалежно від притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності...
27.07.2015

Як діяти роботодавцеві, коли поновлений за рішенням суду працівник не з’являється на роботі

Відповідно до частини сьомої ст. 235 КЗпП рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, ухвалене органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню...
27.07.2015

Захист комерційної таємниці

У процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, що є наслідком інтелектуальної праці, виникають насичені різноманітними відомостями інформаційні об’єкти, які мають комерційну цінність, — усілякі методики, перспективні технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо...
20.07.2015

Матеріальна відповідальність працівників на підприємстві. Розгляд ситуацій

На підприємство накладено штраф за невчасно сплачений податок. Директор вважає, що цей штраф повинен погасити працівник, через недбалість якого підприємство було оштрафовано. Як можна стягнути з такого працівника суму заподіяної шкоди, якщо...
20.05.2015

Догана: порядок накладення і зняття

У сфері використання найманої праці дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення.
17.10.2013

Порядок заповнення листка непрацездатності

Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи.
17.10.2013

Термінологія у кадровій роботі: що треба знати кадровикові

Іноді такі «дрібниці», як, скажімо, поняття «кваліфікація» чи «спеціалізація» або «назва посади» чи «назва професії» можуть стати каменем спотикання в будь-яких неприємних ситуаціях (наприклад, коли підприємство відвідують інспектори у сфері охорони праці).
04.09.2013

Сторінки