Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Який порядок та які строки внесення запису до трудової книжки про службу в податковій міліції?

Працівник, який працевлаштовується на роботу, подав трудову книжку. У ній є запис про службу в поліції фіскальної служби (перше місце роботи): «Прийнятий на службу…» (дата і № наказу) і «Звільнений зі служби…» (дата і № наказу). Службу проходив із вересня 2015 року до листопада 2016 року. Трудова книжка заповнена («відкрита») датою звільнення. У військовому квитку про проходження такої служби не зазначено. Чи мала право фіскальна служба відкривати трудову книжку і заповнювати її датою звільнення, якщо в пункті 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зазначено: «не пізніше тижневого строку»?
18.10.2017

Чи можна продовжити щорічну відпустку на кількість днів хвороби працівника на підставі довідки, виданої медичним закладом (відсутні бланки листків непрацездатності)?

Ні, не можна. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічна відпустка повинна бути продовжена або перенесена на інший період у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку.
05.10.2017

ЯК ДІЯТИ У ВИПАДКУ, коли на посаду призначили працівника, який не звільнився з попереднього місця роботи?

10 липня 2017 року згідно з розпорядженням голови обласної ради заступника начальника управління — начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (державний службовець) призначено на посаду виконувача обов’язків головного лікаря.
04.10.2017

ЧИ МАЄ ПРАЦІВНИК ПОДАВАТИ У ПЕНСІЙНИЙ ФОНД для оформлення пенсії по інвалідності оригінал трудової книжки?

Для оформлення пенсії по інвалідності Пенсійний фонд України вимагає надати засвідчені копії всіх сторінок трудової книжки працівника та її оригінал. Чи це правомірно?
04.10.2017

Чи можна встановити працівникові — інвалідові II групи неповний робочий час за його заявою?

Так, можна. Робочим часом вважається встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку й умовами трудового договору повинні виконувати свої трудові обов’язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень (частина перша ст. 50 КЗпП).
28.09.2017

Чи зараховуються до педагогічного стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, періоди служби в МВС та МНС?

Відповідно до записів у трудових книжках працівників: майстер виробничого навчання з 8 квітня 1993 року до 16 січня 2009 року проходив службу в МВС та МНС; викладач фізкультури із 13 серпня 1998 року до 20 жовтня 2011 року проходив службу в МВС. Чи зараховуються ці періоди служби до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років?
25.09.2017

Чи присвоюються класи сторожам?

Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, передбачено класність для сторожів: 1-й клас (5-й тарифний розряд) та 2-й клас (3-й тарифний розряд). Хто і коли присвоює класи сторожам?
07.09.2017

Чи зараховується період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до страхового стажу для оплати «лікарняного»?

У 2012 році єдиний внесок із сум допомоги по вагітності та пологах не сплачувався, тобто у довідці за формою ОК-7 за цей період проставляються нулі. Чи зараховується зазначений період до страхового стажу?
05.09.2017

Як діяти у ситуації, коли працівник відмовляється йти у відпустку згідно з графіком відпусток?

Слід письмово повідомити працівника не пізніше ніж за два тижні про дату початку відпустки і видати наказ про надання відпустки.
28.08.2017

Чи можна відмовити вагітній жінці у прийнятті на роботу з мотивів вагітності?

Ні, не можна. Згідно з частиною першою статті 184 КЗпП роботодавцеві заборонено відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних із вагітністю.
15.08.2017

Сторінки