Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Запитання гарячої лінії журналу «Довідник кадровика»

Чи може батько оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо дружина (мати) — підприємець?
05.12.2016

Спори щодо звільнення одинокої матері у разі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

Чи можна звільнити на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП одиноку матір, яка відмовилася продовжувати роботу у зв’язку зі зміною істотних умов праці? Чи повинні при цьому враховуватися вимоги частини третьої статті 40 КЗпП щодо заборони звільняти працівника в період відпустки? За яких умов суд визнає обґрунтованим припинення трудового договору з працівником, котрий відмовився продовжувати роботу у зв’язку зі зміною істотних умов праці?
30.11.2016

Чи можна здійснити оплату за двома листками непрацездатності?

По швидкій допомозі в один і той самий день працівник потрапив до двох лікарень: (до 10.00 перебував у районній лікарні, об 11.00 у зв’язку з погіршенням стану здоров’я його перевели до обласної лікарні). Оформлено два листки непрацездатності. Чому Фонд соціального страхування відмовляється їх приймати?
29.11.2016

Як табелювати працівників, у яких різна тривалість робочого дня протягом тижня?

На підприємстві встановлено такий режим роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00, п’ятниця—з 9.00 до 16.45, обідня перерва — з 13.00 до 13.30. Тривалість робочого тижня — 40 год. Як це відобразити в табелі обліку використання робочого часу? Чи можна проставляти в усі робочі дні 8 годин? Чи може в цьому разі застосуватися підсумований облік робочого часу?
30.08.2016

Організація ведення військового обліку на підприємстві. Встановлення доплати за ведення військового обліку.

Сьогодні в Україні у багатьох роботодавців постають питання щодо організації ведення військового обліку. Зокрема, як правильно організувати такий облік, кого призначити відповідальним і чи потрібно встановлювати такому працівнику доплату? Яка відповідальність встановлена за порушення порядку ведення військового обліку?
29.08.2016

Спори щодо звільнення у разі втрати довір’я

За наявності яких умов власник може звільнити працівника як такого, що втратив довір’я? Що треба розуміти під поняттям «безпосереднє обслуговування грошових цінностей»? На що відповідачі мають звернути увагу суду під час розгляду справи за позовом про поновлення на роботі працівника, звільненого на підставі пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП України?
04.05.2016

Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання

Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний? Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Як обчислити розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?
17.04.2016

Пенсії: огляд змін у 2016 році

Відповідно до якого закону здійснюється пенсійне забезпечення державних службовців? Який максимальний розмір пенсії встановлено на 2016 рік? Чи зберігаються обмеження у виплаті пенсій пенсіонерам, які працюють? За якого стажу зберігається право працівників для виходу на пенсію за вислугою років?
27.03.2016

Соціальні гарантії для працівників, які прийняті або призвані на військову службу: узагальнений аналіз

Які соціальні гарантії передбачені працівникам, які призвані або прийняті на військову службу? Якої тривалості надається додаткова відпустка ветеранам війни? За яких умов надається відстрочка від призову науковим і науково-педагогічним працівникам?
23.03.2016

Сторінки