Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Як табелювати працівників, у яких різна тривалість робочого дня протягом тижня?

На підприємстві встановлено такий режим роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00, п’ятниця—з 9.00 до 16.45, обідня перерва — з 13.00 до 13.30. Тривалість робочого тижня — 40 год. Як це відобразити в табелі обліку використання робочого часу? Чи можна проставляти в усі робочі дні 8 годин? Чи може в цьому разі застосуватися підсумований облік робочого часу?

Організація ведення військового обліку на підприємстві. Встановлення доплати за ведення військового обліку.

Сьогодні в Україні у багатьох роботодавців постають питання щодо організації ведення військового обліку. Зокрема, як правильно організувати такий облік, кого призначити відповідальним і чи потрібно встановлювати такому працівнику доплату? Яка відповідальність встановлена за порушення порядку ведення військового обліку?

Спори щодо звільнення у разі втрати довір’я

За наявності яких умов власник може звільнити працівника як такого, що втратив довір’я? Що треба розуміти під поняттям «безпосереднє обслуговування грошових цінностей»? На що відповідачі мають звернути увагу суду під час розгляду справи за позовом про поновлення на роботі працівника, звільненого на підставі пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП України?

Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання

Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний? Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Як обчислити розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?

Пенсії: огляд змін у 2016 році

Відповідно до якого закону здійснюється пенсійне забезпечення державних службовців? Який максимальний розмір пенсії встановлено на 2016 рік? Чи зберігаються обмеження у виплаті пенсій пенсіонерам, які працюють? За якого стажу зберігається право працівників для виходу на пенсію за вислугою років?

Соціальні гарантії для працівників, які прийняті або призвані на військову службу: узагальнений аналіз

Які соціальні гарантії передбачені працівникам, які призвані або прийняті на військову службу? Якої тривалості надається додаткова відпустка ветеранам війни? За яких умов надається відстрочка від призову науковим і науково-педагогічним працівникам?

Листки непрацездатності тепер розраховувати легше

Як правильно визначити розрахунковий період для оплати листка непрацездатності? Чи вираховуються із цього періоду дні, коли особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати? Яким розміром обмежується допомога по тимчасовій непрацездатності?

Як правильно визначити страховий стаж і оплатити тимчасову втрату працездатності: нові вимоги

Що таке страховий стаж? Як обчислюється розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності залежно від стажу? У якому розмірі оплачувати перші п’ять днів непрацездатності? Як обчислювати страховий стаж? Якими документами підтверджується страховий стаж? Як зараховувати періоди до страхового стажу до набуття чинності Законом № 2240?

Допомога на поховання: у яких випадках виплачується і з яких джерел

На підставі яких документів виплачується допомога на поховання? У які строки виплачується допомога? Чи існують граничні строки набуття права на допомогу на поховання? Чи оподатковується ця допомога?

Об’єднання територіальних громад: розгляд складних ситуацій

11, 2015
Де можна ознайомитися з нормативною документацією про звільнення працівників сільської ради, яка після виборів увійде до складу об’єднаної громади? Що буде із секретарями решти сільських рад, якщо вони працювали на виборній посаді? До якого періоду працюватиме сільська рада після виборів і чи будуть попереджені її працівники про звільнення заздалегідь?

Сторінки