Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Як документально оформити щомісячні виплати премій працівникам?

Відповідно до статті 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами самостійно у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними/територіальними) угодами.
05.05.2017

Особливості звільнення деяких категорій працівників за п. 7(1)ст. 36 КЗпП

Останнім часом до КЗпП внесено значну кількість змін і доповнень. Це насамперед пов’язано з прийняттям Верховною Радою України низки нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією та очищення влади.
03.05.2017

Підсумований облік робочого часу для охоронників

Специфіка діяльності працівників підрозділів охорони припускає організацію їхньої праці за графіками змінності та запровадження на підприємствах, в організаціях і установах (далі — підприємство) режиму підсумованого обліку робочого часу.
26.04.2017

Чи відображаються доплати до рівня МЗП в штатному розписі і в наказі про прийняття на роботу?

Як указувати доплату до окладів, формуючи штатний розпис: чи треба вписувати в колонку основний оклад 2200 грн (мінімум 1600 грн), а з доплатою — не менше 3200 грн? Чи відображати в штатному розписі доплату 1000 грн до мінімальної заробітної плати (МЗП)? Чи відображати цю доплату в наказі про прийняття працівника на роботу?
22.03.2017

Чи можна прописати в трудовому договорі умову, що працівник — водій автотранспортних засобів, звільняючись, має повернути витрачені на його навчання кошти?

Підприємство займається перевезенням легкових автомобілів власними автовозами з країн ЕС в Україну. Є постійна потреба в кадрах. Залучаючи нових працівників, підприємство зіткнулося з проблемою їх недостатньої підготовки. Чи можна прописати в трудовому договорі пункт про повернення під час звільнення працівником — водієм автотранспортних засобів коштів, витрачених на його підготовку та навчання?
14.03.2017

Чи входить у 4 % квоту інвалідів працівник, що працює на умовах неповного робочого дня?

Так, входить. На законодавчому рівні імперативно визначено єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і порядок його обчислення.
13.03.2017

Запитання від читачів журналу «Довідник кадровика» (гаряча лінія)

Чи треба повідомляти у фіскальну службу про переведення працівника на іншу посаду на цьому підприємстві? Чи можна надати працівникові щорічну основну відпустку з вихідного дня, якщо він працює в режимі п’ятиденного робочого тижня (з понеділка по п’ятницю)? Чи входить у 4 % квоту інвалідів працівник, що працює на умовах неповного робочого дня?
09.03.2017

Зарахування інвалідів до середньооблікової кількості штатних працівників за рік

Чи зараховуються до кількості інвалідів, які повинні працювати на підприємстві відповідно до нормативу робочих місць, установленого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII -ВР, працівники з інвалідністю (3 інваліди), якщо вони оформлені на 0,3 ставки?
02.03.2017

Чи обов’язково надавати інформацію в центр зайнятості населення про наявність вакансій? (запитання з гарячої лінії кадровика)

Так, обов’язково. Статтею 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067) визначено участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення.
20.02.2017

Сторінки