Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Чи потрібно ознайомлювати працівників підприємства про його реорганізацію шляхом приєднання?

Чи потрібно ознайомлювати працівників підприємства про його реорганізацію шляхом приєднання?

На запитання відповідає помічник-консультант народного депутата України — Голови підкомітету Верховної Ради України з питань контролю та законодавчого забезпечення діяльності податкових органів, канд. юрид. наук Василь ОРЛЕНКО

Відповідно до частини третьої статті 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Таким чином, реорганізація підприємства, якщо тільки вона не супроводжується скороченням посад, не тягне за собою припинення трудового договору та звільнення працівників.

Слід звернути увагу, що у пункті 1 статті 40 КЗпП реорганізація розглядається як одна із форм змін в організації виробництва і праці. Відповідно до статті 32 КЗпП зміни в організації виробництва і праці, на нашу думку, вважаються переведенням працівника на іншу посаду. Отже, будь-яка реорганізація підприємства, у т. ч. і шляхом приєднання, може розглядатися як різновид переведення працівників на іншу роботу. Підтвердженням цього слугує і те, що навіть при збереженні посади працівник формально починає працювати на іншому підприємстві.

Що стосується ознайомлення працівника з реорганізацією підприємства, то варто зауважити таке. Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію можливе лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

Таким чином, при реорганізації підприємства потрібно повідомити працівника та отримати його згоду. Якщо ж реорганізація супроводжується зміною істотних умов праці, працівника повідомляють про такі зміни не пізніше ніж за два місяці до реорганізації. Слід також зазначити, що у листі від 6 жовтня 2005 року № 09-462 Міністерство праці та соціальної політики України рекомендує дотримувати зазначеного двомісячного строку при будь-якій реорганізації підприємства, оскільки можливе розширення тлумачення терміну «істотні умови праці».