Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

17.11.2017
У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну

Щодо дати надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Працівниця, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до виповнення їй шести років до 4 травня 2016 року, народила другу дитину і перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами до 16 лютого 2016 року. З якої дати надати їй відпустку для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку: після закінчення відпустки до шести років чи після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?
16.11.2017

Надання відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО

Згідно з пунктом 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається обов’язковим порядком на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, потрібного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після ухвалення рішення про припинення АТО. Підприємство зареєстроване в м. Артемівську і має будівельну дільницю в м. Донецьку, її працівники зареєстровані в Донецьку за місцем проживання. Ці міста належать до території, де проводиться АТО. Чи має право підприємство надавати працівникам, які проживають у Донецьку, відпустку без збереження заробітної плати на той період, коли вони не можуть потрапити на підконтрольну територію в Артемівськ і стати до роботи?
16.11.2017

Які документи повинна надати жінка для отримання соціальної відпустки як одинока мати?

Згідно із ст. 19 Закону України «Про вiдпустки» (далi - Закон) жiнцi яка має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дитину-iнвалiда, або яка всиновила дитину, одинокiй матерi, батьку, який виховує дитину без матерi (в тому числi й у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, чи одному iз прийомних батькiв надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст.73 КЗпП України). За наявностi кiлькох пiдстав для надання цiєї вiдпустки її загальна тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.
16.11.2017

25 грудня стане вихідним, а 2 травня - робочим днем

16.11.2017
Парубій запропонував виключити 2 травня (День міжнародної солідарності трудящих) з переліку святкових та неробочих днів.

Працівники в зоні АТО зможуть взяти відпустку без збереження зарплати лише на окремих територіях

16.11.2017
З метою раціонального використання відпусток без збереження заробітної плати, передбачених пунктом 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки», Урядом прийнято рішення схвалити проект Закону України «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» (щодо відпусток працівникам на період проведення антитерористичної операції)».

Чи має право керівник під час відпустки чи лікарняного виконувати посадові обов’язки?

15.11.2017
Чи має право керівник підприємства в період перебування у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою виконувати посадові обов’язки?

Відмова від оформлення соціальної відпустки

Чи має право працівниця відмовитися від оформлення соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?
15.11.2017

Сторінки