Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Тема нормативного акта
Про практику розгляду судами трудових спорів
Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності
Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України
Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням
Про відпустки
Про вищу освіту
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Щодо надання допомоги по частковому безробіттю
Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України
Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Про об'єднання громадян
Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"
Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників
Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці
ПОРЯДОК фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю
Кодекс законів про працю України
Про внесення змін до статей 74 і 191 Цивільного процесуального кодексу України щодо вручення судової повістки
Щодо перерахунку заробітної плати
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №502
Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур
Мінпраці відкликаний з місць застосування та скасований за вимогою Міністерства юстиції України лист від 05.06.2009 р. N 138/18/99-09
Щодо визначення розрахункового періоду в разі реорганізації установи
Про роз'яснення деяких питань законодавства
Про несвоєчасне перерахування страхових внесків підприємствами до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Щодо нормативної чисельності працівників бухгалтерії
Щодо порядку надання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів
Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2010 році
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів в системі центрального органу виконавчої влади
Про встановлення водіям надбавок та додаткової відпустки за ненормований робочий день
Щодо недопустимості звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох (шести років - частина шоста статті 179, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника...
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238
Наказ про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
Щодо окремих питань проходження державної служби
Щодо надання відпустки одинокій матері
Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-ПВ (термінова, піврічна) "Звіт про використання робочого часу"
Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці
Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування
Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці
Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
Про затвердження форми первинного обліку №П-2ДС та Інструкції по її заповненню
Про затвердження Інструкції з військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ запобігання, протидії, припинення корупції і організованої злочинності та виконання комітетами Верховної Ради України контрольних функцій
Роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України "Про відпустки" (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)
Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон
НОМЕНКЛАТУРА ЛІКАРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Про подальше удосконалення атестації лікарів
Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
Про затвердження Правил охорони праці у трубному виробництві
О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)
Про порядок обчислення стажу державної служби
Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон
Про умови оплати праці членів виборчих комісій
Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт
Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників
Про охорону праці
Про оплату праці
Про військовий обов'язок і військову службу
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Карты условий труда при проведении аттестации рабочих мест
Щодо застосування показників заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески при призначенні пенсій та їх перерахунку у 2009 році з урахуванням стажу та заробітку, набутого після призначення пенсії
Про реєстрацію наказів щодо особового складу
Про захист персональних даних
Про вищу освіту
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Щодо подання звітності до Пенсійного фонду фізособами - СПД
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України
Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій
Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України
Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України
Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу
Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів
Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття...
Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії
Про індексацію грошових доходів населення
Порядок проведення індексації грошових доходів населення
Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці
Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
Примірний порядок укладання суб'єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та форм примірних договорів суб'єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, що

Сторінки