Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Премії і розрахунок середньої зарплати: як можна уникнути ризиків?

18.11.2021

Все ще не вщухають спори щодо того, як саме з 4 вересня 2021 року слід враховувати премії у розрахунку середньої заробітної плати, якщо вони нараховані за 2 і більше місяці.

Типові форми трудових договорів про дистанційну та надомну роботу: відповіді на запитання

16.11.2021

1. Чи потрібно при застосуванні надомної або дистанційної праці використовувати саме типові форми трудових договорів про надомну і дистанційну роботу?

Згідно з пунктом 61 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу.

Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати

19.10.2021
У яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати? Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату своїм працівникам. У зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати. Компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати виплачують громадянам у разі затримки виплат, нарахованих громадянам, на один і більше календарних місяців.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

19.10.2021
За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх особові рахунки в банку. У яких випадках відбувається відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг? Фонд соціального страхування України відмовляє у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому ...

Відрахування із заробітної плати

19.10.2021
На підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати? Конкретними документами, на підставі яких здійснюється відрахування із заробітної плати, можуть бути: • наказ (розпорядження) роботодавця (у разі покриття заборгованості працівника підприємству, на якому він працює) ...

Найпоширеніші запитання про COVID-сертифікат та алгоритм дій для усунення проблем його генерації

13.10.2021
Понад 1,8 мільйонів українців на сьогодні успішно користуються електронним документом, що підтверджує факт вакцинації від COVID-19 у додатку «Дія». Користувачі можуть отримати і міжнародний, і внутрішній COVID-сертифікати. Відтак, їхні власники можуть не лише зручно перетинати кордон, але й користуватися документом всередині країни.

ГУ ДПС нагадує про податки та збори, встановлені Податковим кодексом України

13.10.2021
Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Податковим кодексом України (далі — ПКУ) в Україні встановлено загальнодержавні та місцеві податки та збори — стаття 8 ПКУ.

Як відображається в додатку 4 ДФ виплата середньої зарплати, нарахованої працівнику за рішенням суду, за час затримки розрахунку при звільненні?

13.10.2021
Згідно зі статтею 47 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Оформлення різних видів довідок

29.09.2021
Які види довідок дозволяється створювати в електронній формі? Які види довідок слід засвідчувати відбитком печатки юридичної особи? До обов’язків якого структурного підрозділу юридичної особи належить підготовка та видавання працівникам довідок біографічного характеру?

Порушення правил здійснення господарської діяльності і відповідальність

13.09.2021
Українське законодавство не має чіткого визначення поняття незаконного підприємництва, проте з аналізу правових норм ми можемо бачити способи його вчинення. Відповідальність за незаконне підприємництво може передбачатись такими кодифікованими нормативно-правовими актами ...

Сторінки