Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Рекомендации по работе с новыми сотрудниками

11.06.2010
Ольга Boлкoгoнoвa, доктор философских наук, профессор кафедры теории и технологий управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова

Одна из важнейших задач менеджера — правильно подобрать людей, провести расстановку на ключевые должности, сплотить группу и найти подход к каждому. Чем выше должностной уровень менеджера, тем больше внимания должен он уделять работе с кадрами. Работа с новым сотрудником должна строиться очень корректно. От первых шагов на новом поприще зависит многое в будущей карьере. Вхождение человека в новую группу связано с решением трех основных задач: собственно адаптации к новому окружению; приведение своего поведения в соответствие с требованиями организации; внесения изменений в организационное окружение. Ясные ожидания стимулируют четкие действия. Все это объединяется термином «кадровая политика».

Халтурка для кадровика

11.06.2010

На сегодняшний день люди разных профессий имеют возможность подрабатывать. Швея берет часть клиентов со стороны на дом. Бухгалтер выполняет годовые балансы на своем собственном компьютере. И только работник кадровой службы вроде бы остается не у дел. Может ли кадровик – при всей напряженной работе – еще и как-то подрабатывать? Об этом рассказ нашего читателя, записанный с его слов. Его можно осуждать за излишнюю прямоту, но человек искренен по отношению к себе и пытается совместить работы так, чтобы никому не было обидно.

Щорічні відпустки, порядок і умови їх надання

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 8, 2009

Тетяна СТАШКІВ,
начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

Право на відпустки

 

Право на відпочинок всім працівникам гарантують стаття 45 Конституції України, КЗпП України, Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та інші нормативно-правові акти.

Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і проекту Трудового кодексу України

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №11, 2008

Віктор Костюк, головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Формування якісної моделі трудового законодавства передбачає складний процес, передусім його ефективну систематизацію та кодифікацію і приведення у відповідність до сучасного стану трудових відносин, створення належних умов для функціонування їх учасників.

Укладення строкових трудових договорів. Сфера та практика застосування

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Віктор Рожнов,
науковий консультант, член редакційної ради

Статус строкового трудового договору чітко визначений у пунктах 2 і 3 частини першої статті 23 КЗпП, а саме — це трудовий договір, що укладається на:
— визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
— час виконання певної роботи.

Розпорядчі документи з персоналу: особливості організації тексту, реєстрування та зберігання

09.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2008

Галина Беспянська,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Документація з персоналу — значний масив документів, що утворюється в діяльності кожного підприємства, організації, установи (далі — підприємство) будь-якої форми власності. Згідно з пунктом 2.3 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 року № 1153 (далі — Інструкція № 1153) управлінська діяльність установ здійснюється виданням розпорядчих документів.

Солодка цукерка чи гірка пігулка?

08.06.2010

Олена КОНОНЕНКО, педагог

08.06.2010

«До 1 вересня цього року міністерство проведе всі наукові апробації, обговорення, консультації і оприлюднить свою позицію — якою у нас буде школа», — пообіцяв Дмитро Табачник. Можливі варіанти здобуття загальної середньої освіти (судячи з того, що озвучив очільник Міністерства освіти і науки) такі:

Типові положення про атестацію. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ КЕРІВНИКІВ

07.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №1, 2009

Валентин Козоріз,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів промисловості України

Однією із важливих складових кадрового менеджменту є оцінка професійних, організаційних і ділових якостей персоналу, визначення його можливостей виконувати завдання і функції на дорученій ділянці роботи.
Серед видів оцінок, що склалися в практиці роботи з персоналом, чільне місце посідає атестація.
На практиці найпоширенішою є періодична атестація персоналу. У процесі такої атестації вирішуються головні питання: відповідність або необхідність того чи іншого працівника займаній посаді.

«Я на «мажора» працювати не хочу…»

07.06.2010

Світлана ОРЕЛ (Кіровоград)

07.06.2010

Стан економіки і стан ринку зайнятості — як дві частини пісочного годинника: те, що відбувається в першій, обов’язково позначиться на другій. Нинішні тенденції у сфері зайнятості Кіровоградщини свідчать, що кризу вдалося стримати, але до розвитку економіки ще далеко…

Сторінки