Як надати працівнику відпустку за свій рахунок, якщо він вже використав 15 днів?

09.09.2019
Працівниця в цьому році вже використала всю відпустку без збереження заробітної плати на всі 15 днів. Зараз вона хоче лягти на операцію в приватну клініку, де їй не дають лікарняний. Лікарняний буде виданий після операції вже терапевтом... Вона хоче взяти для підготовки до операції пару днів за свій рахунок, як ми можемо це оформити?

Як підвищити власну мотивацію та полюбити свою роботу

06.09.2019
Людина може вважати себе щасливою, якщо без жодного застереження каже: «Я люблю свою роботу». Але, на жаль, рано чи пізно майже всі стикаються з утратою мотивації, відсутністю стимулу, небажанням прокидатись удосвіта та йти на роботу. Результатом цього є зниження продуктивності праці.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю

30.08.2019
На Урядовому порталі розміщено текст Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від 21 серпня 2019 р. № 823.

Деякі різновиди наказів з персоналу

30.08.2019
Постійною інформацією для будь-якого кадрового наказу є вказівка розпорядчої дії (прийняти, звільнити, перевести, надати тощо), прізвища та ініціалів працівника (імені та по батькові повністю — при прийнятті на роботу), посади та структурного підрозділу (якщо підприємство, установа, організація (далі — підприємство) має структурні підрозділи), дати набуття чинності певними пунктам наказу (якщо вони не збігаються з датою реєстрації наказу).

Підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій

19.08.2019
Колективний договір та положення про оплату праці й преміювання персоналу разом з іншими положеннями можуть містити підстави для зниження розмірів чи позбавлення премій.

7 порад, як уникнути помилок при укладенні цивільно-правового договору

13.08.2019
Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи,організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Чи можна укласти один колективний договір на відділ культури, який має структурні підрозділи?

26.07.2019
Відділ культури складається з окремих підрозділів: музею, бібліотеки, дитячої школи мистецтв та клубних закладів, у кожному з яких укладаються колективні договори. Із профспілкою укладено колективний договір для відділу в цілому. Чи можна укласти один колективний договір на відділ культури, дія якого поширюватиметься на працівників як апарату відділу культури, так і працівників усіх його структурних підрозділів?

В трудовій книжці працівника заповнені всі сторінки

26.07.2019
Згідно з пунктом 3.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), якщо в трудовій книжці працівника заповнені всі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. Вкладиш вшивається у трудову книжку, заповнюється і ведеться власником або уповноваженим ним органом за місцем роботи працівника в такому самому порядку, що й трудова книжка. Вкладиш без трудової книжки недійсний. 

ГАРЯЧІ ЗАПИТАННЯ: робимо виправлення у трудовій книжці

23.07.2019
Як правильно зробити виправлення у трудовій книжці? Відповідь надала Вікторія Ліпчанська, шеф-редактор кадрового напряму Видавничого дому «МЕДІА-ПРО».

Чи може бухгалтер претендувати на вищу посаду у разі, якщо нема відповідної освіти?

18.07.2019
На підприємстві звільнилася посада бухгалтера ІІ категорії. Чи може працівниця, що працює бухгалтером на цьому підприємстві вже понад рік та навчається у коледжі за відповідним напрямом підготовки, претендувати на вакантну посаду? Чи потрібно їй для цього атестуватися, аби підвищити категорію? Як правильно провести атестацію бухгалтера?

Сторінки