Чи можна перерахувати компенсацію за невикористані щорічні відпустки на інше підприємство, якщо працівник звільняється за угодою сторін?

16.07.2019
На підприємстві, що ліквідується, було ухвалено рішення перевести працівників на інше підприємство, але оформили це як звільнення за угодою сторін. При цьому компенсацію за невикористані працівниками щорічні відпустки перерахували на нове місце роботи. У наказі про звільнення зазначено: «…звільнити за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. Компенсацію за невикористану щорічну відпустку перерахувати у ТОВ…». Трудові книжки працівникам видали з місячною затримкою. Чи правомірні дії роботодавця?

Якщо день закінчення одного листка непрацездатності є днем початку другого

12.07.2019
Працівник захворів гострим респіраторним захворюванням й звернувся до сімейного лікаря. Після завершення лікування 18.06.2019 він отримав оформлений належним чином ЛН. Протягом перебування під наглядом лікаря у працівника були виявлені порушення в роботі серцево-судинної системи. Цього ж дня, 18.06.2019, його госпіталізували і оформили інший ЛН як первинний, оскільки мало місце інше захворювання. 

Чи можна встановити працівникові — інвалідові II групи неповний робочий час за його заявою?

08.07.2019
Робочим часом вважається встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку й умовами трудового договору повинні виконувати свої трудові обов’язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень.

Як діяти, коли на посаду призначили працівника, який не звільнився з попереднього місця роботи?

08.07.2019
Відповідно до частини другої статті 24 КЗпП, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301, пункту 1.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, працевлаштовуючись, працівники зобов’язані, окрім інших документів, подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Судова практика: відшкодування витрат на таксі під час відрядження

24.06.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАРІУМ ЮКРЄЙН" звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд визнати протиправною та скасувати індивідуальну податкову консультацію Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 31.03.2017 року N 18470/10/28-10-01-03-11

7 порад, як уникнути помилок при укладенні цивільно-правового договору

25.03.2019
• Яка різниця між трудовим та цивільно-правовим договором? • Як правильно сформулювати предмет цивільно-правового договору? • На який строк потрібно укладати такий договір?

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКА У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ

18.03.2019
Законодавством чітко не визначено порядку оформ- лення звільнення працівників від виконання служ- бових обов’язків за місцем постійної роботи на пе- ріод виборчого процесу. В одних випадках йдеться про право на отримання на цей період неоплачува- ної відпустки, в наданні якої не може бути відмов- лено, в інших — про право на звільнення від виробни- чих або службових обов’язків без збереження заро- бітної плати за погодженням із роботодавцем. Пропонуємо розглянути ці випадки детальніше

Трудові відносини з директором на підприємстві: чи є різниця між власником і найманим працівником?

07.03.2019
Керувати підприємством, установою, організацією (далі — підприємство) може як сам власник (засновник), так і найманий працівник, що передбачено статтями 65 та 128 Господарського кодексу України (далі — ГКУ)...

Тест «Чи організована ви людина»

22.02.2019
Пропонуємо невеличкий тест, що дасть змогу визначити рівень вашої організованості. Відповівши на запитання тесту, ви дізнаєтеся про свої сильні й слабкі сторони з точки зору тайм-менеджменту...

Відпустка без збереження зарплати: визначаємо непорушні правила

20.02.2019
Відпустка «за свій рахунок» — універсальний спосіб для працівника вирішити особисті проблеми або урвати час для відпочинку (нехай і безоплатного), коли оплачувані відпустки уже використані...

Сторінки