Чи показувати у ф.№ 1 ДФ прийняття на роботу внутрішнього сумісника

20.08.2019
Податківці роз’яснили, як заповнювати окремі графи ф. № 1ДФ, якщо працівник поряд зі своєю основною роботою виконує роботу за внутрішнім сумісництвом на тому ж самому підприємств

Як оформити згоду від батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини

19.08.2019
Стаття 43 Конституції України гарантує, зокрема, кожній людині право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це стосується й осіб, які не досягли повноліття.

Зразок посадової інструкції працівника, відповідального за діловодство

16.08.2019
У зв’язку зі створенням на підприємстві відділу діловодства є потреба розробити посадові інструкції для працівників цього відділу. Як правильно дібрати назви посад для відповідальних за діловодство?

Відновлення трудової книжки: як бути роботодавцеві і працівникові, якщо її загублено

16.08.2019
Втрата документів завжди неприємна, а трудова книжка є одним із найважливіших документів громадянина, бо підтверджує його трудову діяльність та слугує для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу. Тому ставитися до неї необхідно уважно, як і до інших особистих документів.

Зразок характеристики на працівника, який підлягає атестації

15.08.2019
Атестація працівників — це процедура оцінки їх професійного рівня на відповідність кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Основним законодавчим актом, яким послуговуються під час проведення атестації, є Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VІ, хоча керуються при цьому й відповідними підзаконними актами. 

Які права має матір-ФОП

14.08.2019
На що має право мама-ФОП? Чи передбачені для неї якісь виплати для догляду за дитиною? І на що вона претендувати не може на відміну від жінок, які працюють як наймані працівники?

Коли потрібно оформлювати довіреність?

13.08.2019
Довіреність є одним з найчастіше оформлюваних документів, що застосовують не тільки у сфері комерції, а й у звичайному житті (зокрема за потреби доручити вчинення якої-небудь дії (процедури) іншій особі). 

Як правильно візувати й підписувати листи

12.08.2019
Візою оформлюють внутрішнє погодження листа. Взагалі-то його проводять лише тоді, коли зміст листа повинна оцінити певна компетентна посадова особа або коло посадових осіб у межах організації — автора листа.

Як оформити відмітку про наявність додатків до службового листа

09.08.2019
Відмітка про наявність додатків до службового листа призначена для привернення уваги одержувача до документів, що разом із листом становлять єдиний комплект.

Заголовок до тексту службового листа: основні вимоги

08.08.2019
Про оформлення заголовків до листів читайте в журналі «Діловодство» № 7-8, 2019 у статті «Класифікація службових листів».

Сторінки