Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Трудові книжки: оформлення, внесення і зміна записів, облік, зберігання

12.04.2011
Журнал "Довідник кадровика" №4, 2011

Віктор РОЖНОВ, науковий консультант

Документаційне забезпечення нагороджень в Україні

17.02.2011

Юрій ПАЛЕХА, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Європейського університету, канд. істор. та культуролог. наук, проф.

Особливості перших нагород

Нагороди існують здавна. Ще в Римській імперії воїнів, які найбільше відзначилися в походах, нагороджували не лише грошима та трофеями, а й медальйонами з зображеннями полководця, імператора або небесного заступника. Подвиги воїнів Київської Русі теж відзначалися особливими відзнаками.

Деякі питання кадрового діловодства (у запитаннях і відповідях)

15.09.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2009

Володимир ЛОСЬ, заступник директора департаменту по роботі з персоналом НАК «Нафтогаз України»

Ми хочемо привести у відповідність до Класифікатора професій деякі посади, зокрема бухгалтерів-касирів. Але деякі з них зараз перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Як правильно провести вказану процедуру і чи обов’язково викликати працівниць для написання ними відповідних заяв?

Історія трудової книжки

30.06.2010

Першими були французи

Головне джерело інформації про трудову діяльність людини — трудова книжка — має давню історію, що бере початок в європейському законодавстві. Уперше вона з'явилася в Англії і Франції як форма контролю за робітниками.

Порядок ведення трудових книжок працівників

25.06.2010

Наталія Кондрух,
провідний спеціаліст відділу з питань праці Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України

Чинним законодавством передбачено, що основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі - підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Корпоративный портал в помощь кадровой службе

23.06.2010

С точки зрения HR корпоративный портал может стать незаменимым инструментом взаимодействия с сотрудниками и большим подспорьем в организации работы самой кадровой службы. Звучит оптимистично. А какие конкретно возможности дает корпоративный портал HR?

Організація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності

22.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №6, 2010

Ольга ХАМАЙДЮК,

консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

Ошибки при составлении должностных инструкций

22.06.2010

Должностные инструкции вводятся на многих предприятиях. Справедливо считается, что без них работа будет построена недостаточно профессионально. Формы должностных инструкций кочуют из организации в организацию, они есть в Интернете, их хорошо знают люди, имеющие опыт работы на советских предприятиях.

Однако, судя по всему, должностные инструкции не решают тех задач, ради которых они создаются, а сотрудники относятся к ним зачастую свысока, как к элементу бюрократии. Так в чём же ошибка?

Розпорядчі документи з персоналу: особливості організації тексту, реєстрування та зберігання

09.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2008

Галина Беспянська,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Документація з персоналу — значний масив документів, що утворюється в діяльності кожного підприємства, організації, установи (далі — підприємство) будь-якої форми власності. Згідно з пунктом 2.3 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 року № 1153 (далі — Інструкція № 1153) управлінська діяльність установ здійснюється виданням розпорядчих документів.

Номенклатура справ кадрової служби

26.05.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2008

Віктор Рожнов,

науковий консультант

Практичні питання складання номенклатури справ, формування та зберігання справ

Документальне забезпечення управління персоналом (кадрами) — це не лише створення, а й систематизація і зберігання відповідних кадрових документів.

Сторінки