Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Корпоративный портал в помощь кадровой службе

23.06.2010

С точки зрения HR корпоративный портал может стать незаменимым инструментом взаимодействия с сотрудниками и большим подспорьем в организации работы самой кадровой службы. Звучит оптимистично. А какие конкретно возможности дает корпоративный портал HR?

Організація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності

22.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №6, 2010

Ольга ХАМАЙДЮК,

консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

Ошибки при составлении должностных инструкций

22.06.2010

Должностные инструкции вводятся на многих предприятиях. Справедливо считается, что без них работа будет построена недостаточно профессионально. Формы должностных инструкций кочуют из организации в организацию, они есть в Интернете, их хорошо знают люди, имеющие опыт работы на советских предприятиях.

Однако, судя по всему, должностные инструкции не решают тех задач, ради которых они создаются, а сотрудники относятся к ним зачастую свысока, как к элементу бюрократии. Так в чём же ошибка?

Розпорядчі документи з персоналу: особливості організації тексту, реєстрування та зберігання

09.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2008

Галина Беспянська,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Документація з персоналу — значний масив документів, що утворюється в діяльності кожного підприємства, організації, установи (далі — підприємство) будь-якої форми власності. Згідно з пунктом 2.3 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 17 жовтня 1997 року № 1153 (далі — Інструкція № 1153) управлінська діяльність установ здійснюється виданням розпорядчих документів.

Номенклатура справ кадрової служби

26.05.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2008

Віктор Рожнов,

науковий консультант

Практичні питання складання номенклатури справ, формування та зберігання справ

Документальне забезпечення управління персоналом (кадрами) — це не лише створення, а й систематизація і зберігання відповідних кадрових документів.

Сторінки