Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Все про персональні дані

02.07.2018
Статтею 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя.

Види розпорядчих документів

26.06.2018
До розпорядчих документів, що видаються на підприємствах різних форм власності, належать: постанови, рішення, накази, розпорядження.

Про основні ознаки, що відрізняють трудовий договір від договору цивільно-правового характеру

25.06.2018
Відповідно до ч. 1 статті 21 КЗпП України трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Пологи у США: чи має право жінка на соціальне страхування в Україні

22.06.2018
Працівниця принесла листок непрацездатності (далі — ЛН) на підприємство. Має намір поїхати народжувати до США.

Розпорядчі документи кадровика

22.06.2018
Розпорядча діяльність на підприємствах усіх форм власності здійснюється шляхом фіксації управлінських рішень у розпорядчих документах. Незалежно від організаційно-правової форми, характеру і змісту діяльності підприємства, компетенції, структури та інших чинників керівництво наділяється правом здійснювати розпорядчу діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи. Такі документи закріплюють завдання, функції та цілі всього підприємства або її окремих співробітників.

Учні та студенти на практиці на підприємстві: поради роботодавцям щодо належного оформлення

12.06.2018
ГУ Держпраці повідомляє, що підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Отменены печати на документах для компенсации путевок чернобыльцам

08.06.2018
Также санаторным лечением обеспечат лиц, получивших инвалидность вследствие участия в Революции Достоинства.

Як написати заяву про переведення, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною

05.06.2018
Чи має виходити на роботу працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, аби подати заяву про переведення на іншу посаду?

Чи можна не видавати накази, замінивши їх заявами з грифом «має силу наказу»?

05.06.2018
На підприємстві не видаються накази з кадрових питань про щорічні основні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки у зв’язку з навчанням. На підприємстві є заяви працівників, на бланку яких стоїть гриф «має силу наказу».

Електронне видання «Складення та оформлення службових документів»

05.06.2018
Видання покликане стати у пригоді всім, кому доводиться працювати з документами. Готові зразки, приклади формулювання, уніфіковані форми внутрішніх і зовнішніх документів та рекомендації щодо їх оформлення допоможуть керівникам та їх підлеглим стати більш ефективними та не витрачати часу на рутинну роботу з оформлення документів.

Сторінки