Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Як зберегти слух на виробництві і не тільки

За наш слух відповідає надзвичайно тонка конструкція, розміщена в дуже маленькому просторі. Хоч зовні вушна раковина людини виглядає досить переконливо, однак об’єм барабанної порожнини вуха становить лише...
13.05.2015

Організація забезпечення техногенної безпеки підприємств

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України техногенна безпека — це відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення...
06.05.2015

Чий вогнегасник: орендаря чи орендодавця?

Відповідно до п. 2.4. НАПБ А.01.001-2004 (Правила пожежної безпеки в Україні), обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені в договорі оренди. Цим документом встановлюються обов’язки власників підприємств та уповноважених ними органів, а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки...
06.03.2015

Допуск до роботи з комп’ютерною технікою

Сучасний комп’ютер є електротехнічним пристроєм загального користування, не є засобом підвищеної небезпеки, а ремонт його внутрішнього електронного обладнання можливий тільки у сервісних центрах за наявності спеціального обладнання.
01.11.2013

Як розслідувати нещасний випадок

Відповідно до п. 36 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві спеціальному розслідуванню підлягають, зокрема, нещасні випадки, які спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.
23.10.2013

Як діяти персоналу підприємства в надзвичайній ситуації

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу на підприємствах незалежно від форм власності до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту населення та територій.
13.09.2013

Організуємо на підприємстві навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Загальний порядок проведення навчання з охорони праці встановлений Законом «Про охорону праці».
23.08.2013

Про медичні огляди і оплату довідки про медичне обстеження

Працівник за направленням профпатолога проходив медичне обстеження в обласній клінічній лікарні для уточнення характеру наявної патології, отриманої у зв’язку зі шкідливими умовами праці за попереднім місцем роботи. Працівникові замість листка непрацездатності видали довідку невстановленого зразка, засвідчену підписом головного лікаря і печаткою лікувального закладу, про те, що він дійсно проходив обстеження у стаціонарі.

22.04.2013

Про реєстрацію баз персональних даних у системі споживчої кооперації

Членство у споживчому товаристві, як добровільному об’єднанні громадян або громадян і юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності заради поліпшення свого економічного та соціального стану, не обумовлене трудовою участю громадян у його діяльності. Вступаючи до членів споживчого товариства, громадянин (фізична особа) подає заяву, в якій, крім прізвища, імені та по батькові, зазначає дату народження, ідентифікаційний код та адресу проживання. Ці дані заносяться до реєстраційних книг або у електронну базу даних членів споживчого товариства.

18.03.2013

Переведення на легшу роботу за станом здоров’я: дії кадровика

Згідно зі статтею 170 КЗпП України працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

15.03.2013

Сторінки