Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Безопасность труда по сталинским рецептам

Украинская промышленность продолжает не только ковать показатели ВВП, но и... калечить работников. По официальным данным, в 2010 году на производстве пострадали 11,7 тыс. человек. Уровень травматизма, по статистике, снижается, но остается достаточно высоким. Эксперты сходятся во мнении, что государственный надзор за промышленной безопасностью со своими задачами не справляется. И опять приходится ставить вопрос ребром — кто будет за это отвечать?

08.11.2011

Украинцы требуют вредной работы

Украинцы массово оформляют себе профзаболевания и отказываются от улучшения условий труда ради получения льготных надбавок к заработку

В Украине производственный травматизм часто скрывают, за исключением разве что смертельных случаев, статистику которых можно считать более или менее достоверной. Официально в 2010 году на производстве было травмировано 11,7 тыс. человек, что в 2,2 раза меньше, чем в 2002-м.

04.08.2011

Умови праці на робочих місцях та їх атестація

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8 2007

Микола Лисюк, директор Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Умови праці

Під умовами праці розуміють сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, в якому здійснюється діяльність людини, що впливають на здоров’я та працездатність.

02.11.2010

Документальне забезпечення безпеки праці в роботі кадрових служб

ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №9, 2010

Микола ЛИСЮК,
перший заступник директора з наукової роботи Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці

20.09.2010

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА". Спецвипуск №1, 2009 (розділ 7)

Микола Лисюк, перший заступник директора з наукової роботи Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці

25.08.2010

Условия труда на рабочих местах и их аттестация

Николай Лысюк, директор Национального научно-исследовательского института промышленной безопасности и охраны труда


Под условиями труда подразумевается совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой реализуется деятельность человека, влияющих на здоровье и трудоспособность.

08.07.2010

Обов'язкові медичні огляди працівників: що потрібно знати роботодавцю

Ольга Діденко

Мета будь-якого медичного огляду полягає в тому, щоб з'ясувати, чи не хворий громадянин. Якщо ж він не зовсім у «формі», слід визначити, чи не стане його недуга на заваді навчанню, роботі, та взагалі, наскільки шкідливим буде контакт хворої людини із оточуючими. Так, для громадян, які виконують певні види робіт, передбачено обов'язкове проходження медичного огляду перед тим, як вони почнуть виконувати свої трудові обов'язки.

08.07.2010

Інженер з техніки безпеки та охорони праці

1. Загальна характеристика професії
Особа, відповідальна за дотримання правил і норм з охорони праці на підприємстві.
2. Посадові обов’язки

25.06.2010

Нормативно-правові акти щодо охорони праці під час користування офісною технікою

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2009

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (в редакції від 26 листопада 2002 року № 229-IV)

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

28.05.2010

Сторінки