Як відбувається коригування середньої зарплати?

21.10.2019
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки та виплати компенсації за невикористані дні відпустки проводять з урахуванням норм пункту 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок № 100), а саме шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Як правильно скласти наказ про прийняття працівника на неповний робочий час?

17.10.2019
ГУ Держпраці у Дніпропертовській області роз'яснило, що потрібно робити, аби правильно скласти наказ про оформлення працівника, якщо планується прийняти його на 0,5 штатної одиниці.

Хто та коли може отримати розрахункові кошти, допомогу по тимчасовій непрацездатності за працівника у зв’язку з його смертю?

17.10.2019
Відповідно до статті 1220 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Для прийняття спадщини встановлюється строк шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо підприємство збанкрутіло, як працівникові отримати борги із зарплати?

17.10.2019
У ГУ Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили, як працівникам підприємст-ва, яке перебуває в процедурі банкрутства, отримати свою зарплату.

Про оподаткування разової нецільової матеріальної допомоги, що надається працівникам

15.10.2019
Згідно з нормами Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, зокрема, матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно розміром, що не перевищує суми граничного розміру доходу, встановленого на 1 січня такого року.

Чи може роботодавець відмовити працівниці у щорічній основній відпустці одразу після декрету?

15.10.2019
Громадянам, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Щодо збереження середньої заробітної плати за працівниками на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

11.10.2019
Відповідності до вимог статті 217 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Премію за попередній місяць нарахували у поточному місяці: як оподатковувати

10.10.2019
Премії, які нараховують працівнику, включають до складу зарплати і оподатковують за ставкою 18 % у тому місяці, в якому їх нарахували.

Пропонується звільнити від оподаткування зарплату студентів та молодих спеціалістів

10.10.2019
До Верховної Ради внесено проект Закону № 2250 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння працевлаштуванню студентів та молодих спеціалістів, детінізації ринку зайнятості та доходів населення, зупинення відтоку українських спеціалістів за кордон)».

Сторінки