Розрахунок погодинної оплати праці

22.07.2010

Неля СИНЬКО, начальник відділу Департаменту та Інна ПЕТРЕНКО, оглядач «Вісника»

КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці

Запитання: на підприємстві затверджено схему посадових окладів, але є інваліди, які працюють по дві години на день три рази на тиждень. Чи повинна виконуватися в даному випадку вимога погодинної оплати праці?

Зупинення роботи: зі збереженням і без збереження зарплат

21.07.2010

Юлія Ступак, консультант

Збереження кістяка підприємства необхідне, щоб запобігти зупиненню його роботи, масовому відправленню працівників у вимушену відпустку за власний рахунок. Адже незадоволені можуть вдаватися до надзвичайних заходів.

ПРЕМИИ ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

22.06.2010

Глазами сотрудников

По мнению работников, есть несколько причин для выплаты премий.

- В первую очередь это сверхурочная работа. Согласно опросу, 61% офисных сотрудников работают сверхурочно или выполняют часть рабочих заданий дома раз в неделю или чаще. Еще 19% респондентов сказали, что работают сверхурочно 1–3 раза в месяц. При этом 91% не получают за сверхурочную работу никакой дополнительной платы. То есть фактически четверо из пяти сотрудников попросту дарят компании свое личное время. Вполне естественно, что им хотелось бы получать за свой труд компенсацию хотя бы в виде премии на Новый год (не говоря уже о ежеквартальных бонусах и других видах поощрения).

Правові аспекти застосування заходів заохочення співробітників. Мотивація чи провокація?

03.06.2010

Марія Великанова

У наш час дедалі частіше можна почути від роботодавця, що він пропонує своїм працівникам заохочення у вигляді надання повного соціального пакету. На жаль, багато працівників є настільки юридично необізнаними, що вважають за послугу з боку роботодавця надання відпустки та оплачуваних лікарняних. Добросовісні ж роботодавці, які прагнуть дійсно заохочувати своїх працівників, іноді не знають, як саме це зробити.

Фантастичний законопроект проти зарплати в конвертах

21.05.2010
Олександр КІРШ

Україною блукає примара дивного закону: існує і навіть має певні шанси на прийняття фантастичний законопроект, згідно з яким пенсійні та інші страхові нарахування/утримання будуть — усупереч усім базовим принципам оподаткування — розраховуватися не від фактичного розміру оплати праці, а від умовної («індикативної») її величини на рівні не нижче двох мінімальних зарплат (для головбухів — трьох, для директорів — п’яти).

ВВЕДЕНИЕ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА прямой путь к увеличению скрытой безработицы?

20.05.2010

Украинское правительство приняло решение о внедрении почасовой оплаты труда. В частности, подписано постановление об определении и применении минимальной зарплаты за час работы.

Главная его цель - защитить права наемных работников, а также решить проблему для тех людей, которые заняты неполный рабочий день.

Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та порядок нарахування окремих виплат

20.04.2010
ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №1-9, 2010
Світлана ЦИМБАЛЮК,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, канд. екон. наук

 

Сутність і проблеми організації заробітної плати

 

Серед питань організації заробітної плати — важливих і водночас украй проблемних для вітчизняних підприємств,
установ і організацій ( далі  — підприємство) — вирізнимо такі:

— низький рівень заробітної плати, що вказує на низьку відтворювальну її функцію;

— низька частка заробітної плати, принаймні офіційної, у валовому внутрішньому продукті і собівартості
продукції;

— тінізація заробітної плати;

Сторінки