Реорганізація підприємства не є підставою для звільнення працівника

20.08.2019
Реорганізація підприємства шляхом перетворення не є підставою для звільнення працівника. У такому випадку працівнику одночасно з попередженням про звільнення має бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю і лише за відсутності такої роботи інша наявна робота.

Як оформити згоду від батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини

19.08.2019
Стаття 43 Конституції України гарантує, зокрема, кожній людині право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це стосується й осіб, які не досягли повноліття.

Зразок посадової інструкції працівника, відповідального за діловодство

16.08.2019
У зв’язку зі створенням на підприємстві відділу діловодства є потреба розробити посадові інструкції для працівників цього відділу. Як правильно дібрати назви посад для відповідальних за діловодство?

Відновлення трудової книжки: як бути роботодавцеві і працівникові, якщо її загублено

16.08.2019
Втрата документів завжди неприємна, а трудова книжка є одним із найважливіших документів громадянина, бо підтверджує його трудову діяльність та слугує для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу. Тому ставитися до неї необхідно уважно, як і до інших особистих документів.

Зразок характеристики на працівника, який підлягає атестації

15.08.2019
Атестація працівників — це процедура оцінки їх професійного рівня на відповідність кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Основним законодавчим актом, яким послуговуються під час проведення атестації, є Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VІ, хоча керуються при цьому й відповідними підзаконними актами. 

Припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника

01.08.2019
Помер працівник, розглядаємо дії кадровика. Необхідно документально оформити припинення з ним трудових відносин. Після того, як смерть працівника завірена свідоцтвом про смерть, або рішенням суду, необхідно оформити трудову книжку, табель обліку робочого часу та наказ про звільнення.

Графіки роботи як основа організації робочого часу на підприємстві

29.07.2019
Режим роботи — це встановлений на підприємстві, в установі, організації розпорядок роботи, яким визначається тривалість виробничої діяльності (зокрема, тривалість робочого тижня, кількість змін на добу, тривалість зміни)і час перерв протягом певного календарного періоду. Невід’ємною складовою режиму роботи є робочий час.

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКА У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ

18.03.2019
Законодавством чітко не визначено порядку оформ- лення звільнення працівників від виконання служ- бових обов’язків за місцем постійної роботи на пе- ріод виборчого процесу. В одних випадках йдеться про право на отримання на цей період неоплачува- ної відпустки, в наданні якої не може бути відмов- лено, в інших — про право на звільнення від виробни- чих або службових обов’язків без збереження заро- бітної плати за погодженням із роботодавцем. Пропонуємо розглянути ці випадки детальніше

Відповідальність за порушення вимог GDPR: теорія та практика

28.02.2019
Станіслав Коваленко, офіцер із захисту даних (DPO), розказав, за які порушення GDPR накладаються штрафи...

Підсумований облік для працівників, які працюють неповний робочий час: застосовуємо чи ні?

18.02.2019
Застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, є недоцільним...

Сторінки