Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКА У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Законодавством чітко не визначено порядку оформ- лення звільнення працівників від виконання служ- бових обов’язків за місцем постійної роботи на пе- ріод виборчого процесу. В одних випадках йдеться про право на отримання на цей період неоплачува- ної відпустки, в наданні якої не може бути відмов- лено, в інших — про право на звільнення від виробни- чих або службових обов’язків без збереження заро- бітної плати за погодженням із роботодавцем. Пропонуємо розглянути ці випадки детальніше
18.03.2019

Відповідальність за порушення вимог GDPR: теорія та практика

28.02.2019
Станіслав Коваленко, офіцер із захисту даних (DPO), розказав, за які порушення GDPR накладаються штрафи...

Підсумований облік для працівників, які працюють неповний робочий час: застосовуємо чи ні?

18.02.2019
Застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, є недоцільним...

Військовий облік буде оновлено

14.02.2019
6 лютого Урядом прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку» № 74 (не набула чинності), якою передбачено...

Як розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників новоствореної ФОП

08.02.2019
Розрахунок показника середньооблікової кількості штатних працівників здійснюється відповідно до чинної Інструкції зі статистики кількості працівників.

Як правильно визначити фактичний час зайнятості на робочому місці із шкідливими умовами праці, що дає право на доплату за шкідливі умови праці

07.02.2019
На важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці.

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

06.02.2019
Відповідно до Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

999 справ або про описи справ структурних підрозділів

20.11.2018
Описи справ структурних підрозділів ведуть упродовж кількох років із використанням єдиної наскрізної нумерації Чи потрібно орієнтуватись на кількість заголовків справ як для закінчених архівних описів 9999 (або 999) справ?

Дії роботодавця в разі смерті працівника: розподіл обов’язків

Припинення трудових відносин із працівником у зв’язку з його смертю — справа неприємна, але краще все про це знати, ніж сподіватися, що у вашій практиці такого ніколи не трапиться. У статті з’ясуємо, як правильно оформити необхідні документи за такої ситуації.
16.11.2018

У Вас стажер — оформте з ним трудовий договір!

12.11.2018
У листопаді 2016 року інспектори праці Управління Держпраці в Рівненській області позапланово перевірили фізичну особу — підприємця (далі — ФОП).

Сторінки