Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Особливості прийняття/звільнення керівника підприємства

17.10.2019
Керівник підприємства, установи, організації (далі — підприємство) такий самий найманий працівник, як й інші: його приймають на роботу, він іде у відпустку чи бере «лікарняний» і так само підлягає звільненню. Тобто на керівника підприємства також поширюються норми трудового законодавства. Проте у прийнятті на роботу та звільненні з неї керівника підприємства все ж є деякі особливості. Розглянемо детальніше, які саме.

Обов’язковий профілактичний огляд працівників: чи оподатковувати податком на доходи фізичних осіб?

11.10.2019
З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи не включаються витрати роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ (підп. 165.1.19 Податкового кодексу України).

Премію за попередній місяць нарахували у поточному місяці: як оподатковувати

10.10.2019
Премії, які нараховують працівнику, включають до складу зарплати і оподатковують за ставкою 18 % у тому місяці, в якому їх нарахували.

Як правильно оформити документи, коли працівника «керівництво відпускає» з роботи раніше?

07.10.2019
Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку

Вимоги до виготовлення витягів із наказів

04.10.2019
Уніфіковану форму витягу з наказу з основної діяльності підприємства наведено у додатку 1 згідно зі Збірником уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, підготовленим Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства й схваленим Державним комітетом архівів України (протокол засідання Методичної комісії від 20.06.2006 № 3).

Похідні слова до професій: правила та норми

24.09.2019
Класифікація професій та оплата праці працівників — здавалося б, що може бути спільного між цими двома напрямами. Водночас назва професії, як і багато інших чинників, може впливати на розмір посадового окладу. Тому Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) має вагоме значення у вирішенні питань з оплати праці найманих працівників. Визначаючи розмір заробітку для певних працівників на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), роботодавець, поряд з іншим, стикається з необхідністю правильного розмежування за категоріями певних посад у межах однієї професії, оскільки таке розмежування сприяє як продуктивності праці, так і мотивуванню відповідних працівників. Задля цього до базових професійних назв робіт застосовують похідні слова.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

12.09.2019
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника.

Відтепер адвокатська діяльність зараховується до суддівського стажу

04.09.2019
Суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом (чинним на момент обрання судді) та надає право для призначення на посаду судді. Відповідний висновок міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 3 липня 2019 року № 9901/140/19.

Зміна часу надання відпустки: право працівника чи роботодавця?

03.09.2019
Надання працівнику щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією його права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України. Умови, тривалість і порядок надання відпустки працівнику визначають Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) і Закон України «Про відпустки» від 11 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Робота у нічний час

27.08.2019
Статтею 54 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначена тривалість роботи в нічний час. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу, а саме — для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень (п. 2 ч. 1 ст. 51 КЗпП). Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших), відповідно до частини третьої статті 51 КЗпП. 

Сторінки