Порядок укладання трудових договорів

29.07.2016
Порядок укладання трудових договорів із працівниками визначений статтею 24 КЗпП України.

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

25.07.2016
Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ У 2016 РОЦІ ДЛЯ СВЯТКУВАННЯ СВЯТ: оплата листків непрацездатності, направлення у відрядження, надання щорічних відпусток в період перенесення робочих днів

24.12.2015
Кожного року, Кабінет Міністрів України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу для видає розпорядження про перенесення робочих днів на відповідний рік, не виняток і 2016 рік. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів України прийняв 11 листопада 2015 року за №1155-року

Особливості і процедура прийняття на роботу громадян з додатковими гарантіями, інвалідів, іноземців, неповнолітніх, сумісників, сезонних і тимчасових працівників

21.10.2015
Рішення про прийняття на роботу ухвалюють з урахуванням особливостей, умов, гарантій та обмежень під час прийняття на роботу, а також із дотриманням процедур, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, а в окремих випадках — нормами і положеннями трудового законодавства...

Особливості і процедура прийняття на роботу громадян з додатковими гарантіями, інвалідів, іноземців, неповнолітніх, сумісників, сезонних і тимчасових працівників

07.10.2015
Рішення про прийняття на роботу ухвалюють з урахуванням особливостей, умов, гарантій та обмежень під час прийняття на роботу, а також із дотриманням процедур, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, а в окремих випадках — нормами і положеннями трудового законодавства...

Мобілізація сумісників: збереження робочого місця і виплата середньої заробітної плати

05.10.2015
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом...

Записки пояснювальні, доповідні, службові: у яких випадках використовуються

13.07.2015
У процесі роботи працівникам кадрової служби доводиться оформляти, подавати або розглядати різні записки: пояснювальні, доповідні, службові. У чому між ними полягає відмінність? Як правильно їх складати та що треба враховувати під час їх оформлення?...

Нормований робочий час і ненормований робочий день

17.06.2014
Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і торкається інтересів як працівника, так і роботодавця. Його раціональне поєднання з часом відпочинку дає змогу ефективно використовувати здатність людини до продуктивної праці.

Мобілізація

17.06.2014
Звільняти чи не звільняти працівника, який одержав повістку із військкомату? Зберігати чи не зберігати йому робоче місце? Як позбутися сумнівів у правильності дій працівникам кадрової служби і не відчувати провини перед колегами, призваними до лав Збройних Сил?

Режим та облік робочого часу

13.06.2014
У використанні робочого часу важливе значення має його режим. Від того, наскільки раціонально і правильно на підприємстві чергуються праця й відпочинок, — залежить продуктивність праці й інтенсивність виробництва.

Сторінки