Робочий час: правові аспекти

13.06.2014
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною, якщо це потрібно за умовами виробництва, зокрема, на безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Відсторонення працівника з інвалідністю від роботи

22.04.2014
Законодавство не забороняє використовувати працю інвалідів усіх трьох груп. Головне при прийнятті на роботу інваліда не група інвалідності, а відсутність медичних протипоказань.

Суміщення професій: що потрібно знати і як правильно оформити

04.12.2013
Про зміну істотних умов праці, зокрема про встановлення або скасування суміщення професій, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Догана: порядок накладення і зняття

17.10.2013
У сфері використання найманої праці дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення.

Порядок заповнення листка непрацездатності

17.10.2013
Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи.

Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника

30.09.2013
Підставою для наказу про припинення трудового договору є свідоцтво про смерть, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану як підтвердження факту смерті особи.

Про комісію із соціального страхування підприємства

18.09.2013
Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки.

Компенсація за відпустку: при звільненні, переведенні на іншу посаду чи підприємство

26.07.2013
Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Звільнення з роботи: поетапні дії (частина IІ)

10.07.2013
На практиці рішення роботодавця, як правило, втілюється в резолюцію на відповідному документі (заяві працівника, доповідній чи службовій записці керівника служби персоналу, безпосереднього керівника працівника щодо звільнення із зазначенням причини). До наказу, що, по суті, є дорученням службі персоналу підготувати наказ із дотриманням вимог, установлених законодавством і нормативно-правовими актами. У випадках, передбачених законодавством, роботодавець попереджає працівника про наступне звільнення.

Звільнення з роботи: поетапні дії (частина І)

08.07.2013
Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Під час прийняття рішень про звільнення роботодавець повинен ураховувати встановлені законодавством обмеження щодо звільнення певних категорій працівників (схема 1. Крім цього, він має пам'ятати, що: звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, можливе лише у випадку, коли працівника не можна перевести за його згодою на іншу роботу. Тобто роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові вакансії (за наявності), на які він може претендувати з урахуванням спеціальності, кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров'я (частина друга ст. 40 КЗпП).

Сторінки