Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Чи ефективна перевірка рекомендацій претендентів на посаду?

Осадчук Оксана,
бізнес-тренер, консультант у сфері кадрових технологій тренінгово-консалтингової компанії

Кожен, хто займається підбором персоналу - HR або керівник, - зацікавлений отримати найбільш об'єктивну інформацію про потенційного працівника ще на найпершій стадії взаємодії з ним, аби уникнути працевлаштування «не тієї» людини і пов'язаних з цим можливих ризиків. Починаючи від банальної втрати часу, грошей і нервів до проблем з клієнтами та правоохоронними органами.

23.06.2010

Організація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №6, 2010

Ольга ХАМАЙДЮК,

консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

22.06.2010

Зміна істотних умов праці: підстави та правові наслідки їх введення

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №9, 2008

Анатолій Радчук,
головний фахівець з правових питань Управління з персоналу ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе»
Олена Біловодська,
доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, канд. екон. наук, доцент

До одного з виняткових повноважень власника належить проведення заходів щодо зміни організації виробництва та праці. Зміна істотних умов праці без згоди працівника допускається тільки у випадках змін в організації виробництва та праці. Якщо ж такі зміни не вводяться, власник не має права змінити істотні умови праці.

14.06.2010

Порядок надання додаткових відпусток

Ганна Коновалюк,
провідний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України

Право на відпустки мають усі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначає Закон України "Про відпустки".

02.06.2010

Про водійський стаж та право керування транспортними засобами

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Олександр Золотухін, консультант

З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНИЙ ВОДІЙСЬКИЙ СТАЖ

З’ясуємо, на що впливає водійський стаж і наявність права управління автотранспортом усіх категорій.

Скажімо, працівник працює на підприємстві з 1 листопада 2002 року на посаді водія самохідних механізмів (коток). 15 січня 2008 року цей працівник перейшов на посаду водія автотранспортних засобів (ГАЗ-31029), має категорію «В».

Чи зараховується працівникові водійський стаж з 2002 по 2008 рік?

Водійський стаж з 2002 по 2008 рік не зараховується. І ось чому.

01.06.2010

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2008

Світлана Заболотна,

експерт з кадрового обліку і трудових правовідносин

Медичні огляди працівників проводять згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій ( далі — Порядок проведення медичних оглядів), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. Цей документ був розроблений відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII та на підставі Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року № 1542, і набув чинності 3 серпня 2007 року.

27.05.2010

Номенклатура справ кадрової служби

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2008

Віктор Рожнов,

науковий консультант

Практичні питання складання номенклатури справ, формування та зберігання справ

Документальне забезпечення управління персоналом (кадрами) — це не лише створення, а й систематизація і зберігання відповідних кадрових документів.

26.05.2010

Психологія в практиці кадрової служби

Денис Сухін

Як правило, природна зміна персоналу організацій (фірм) становить приблизно 20% на рік. Тобто, директору фірми, де працює 10  осіб, як мінімум, двічі на рік доводиться вирішувати не лише, де знайти нового співробітника, а й як вибрати серед претендентів саме того, хто максимально відповідає вимогам. Якщо ж у фірмі працює 100  осіб, то проводити співбесіду з претендентами на заміщення вакантних посад доведеться кожні 3  тижні. Є над чим замислитися ...

22.04.2010

Сторінки