Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Як написати автобіографію (приклад автобіографії)

22.08.2019
Слово «автобіографія» походить від грецьких слів autos — сам, bios — життя, grpaho — пишу, тобто опис власного життя. Автобіографія — це документ, який містить стислий біографічний опис особи про себе із зазначенням основних її даних

Уряд затвердить новий Порядок перевірок інспекторами праці

22.08.2019
У порядок денний засідання Уряду на 21 серпня 2019 року включили проект постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». Доповідач —  Міністр соціальної політики.

Відсторонення від роботи

22.08.2019
Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, відмови від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Форми звітності до органів державної статистики

22.08.2019
Кадрова звітність, як і будь-яка інша, має свої особливості, вимоги щодо складання та подання. Перелік звітів, які подає кадрова служба до органів Державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, військових комісаріатів, великий. Нагадаємо про деякі з них.

Категоріювання професій і посад: клас, розряд, категорія — у чому відмінність?

20.08.2019
Досвід роботи є головною ознакою фаховості працівника та основним чинником кар’єрного зростання. Адже здебільшого кожен студент, закінчуючи навчальний заклад, прагне якомога швидше знайти роботу за своїм профілем, щоб набути досвіду.

Реорганізація підприємства не є підставою для звільнення працівника

20.08.2019
Реорганізація підприємства шляхом перетворення не є підставою для звільнення працівника. У такому випадку працівнику одночасно з попередженням про звільнення має бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю і лише за відсутності такої роботи інша наявна робота.

Як оформити згоду від батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини

19.08.2019
Стаття 43 Конституції України гарантує, зокрема, кожній людині право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це стосується й осіб, які не досягли повноліття.

Зразок посадової інструкції працівника, відповідального за діловодство

16.08.2019
У зв’язку зі створенням на підприємстві відділу діловодства є потреба розробити посадові інструкції для працівників цього відділу. Як правильно дібрати назви посад для відповідальних за діловодство?

Відновлення трудової книжки: як бути роботодавцеві і працівникові, якщо її загублено

16.08.2019
Втрата документів завжди неприємна, а трудова книжка є одним із найважливіших документів громадянина, бо підтверджує його трудову діяльність та слугує для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу. Тому ставитися до неї необхідно уважно, як і до інших особистих документів.

Зразок характеристики на працівника, який підлягає атестації

15.08.2019
Атестація працівників — це процедура оцінки їх професійного рівня на відповідність кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Основним законодавчим актом, яким послуговуються під час проведення атестації, є Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VІ, хоча керуються при цьому й відповідними підзаконними актами. 

Сторінки