Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Переведення працівника на іншу роботу

02.08.2019
Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором допускається за згодою працівника (ч. 1 ст. 33 КЗпП). Роз’яснюємо порядок переведення.

Припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника

01.08.2019
Помер працівник, розглядаємо дії кадровика. Необхідно документально оформити припинення з ним трудових відносин. Після того, як смерть працівника завірена свідоцтвом про смерть, або рішенням суду, необхідно оформити трудову книжку, табель обліку робочого часу та наказ про звільнення.

Графіки роботи як основа організації робочого часу на підприємстві

29.07.2019
Режим роботи — це встановлений на підприємстві, в установі, організації розпорядок роботи, яким визначається тривалість виробничої діяльності (зокрема, тривалість робочого тижня, кількість змін на добу, тривалість зміни)і час перерв протягом певного календарного періоду. Невід’ємною складовою режиму роботи є робочий час.

Листок непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною: призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності

22.03.2019
Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків, коли у застрахованої особи, якій видано листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Частиною 3 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКА У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ

18.03.2019
Законодавством чітко не визначено порядку оформ- лення звільнення працівників від виконання служ- бових обов’язків за місцем постійної роботи на пе- ріод виборчого процесу. В одних випадках йдеться про право на отримання на цей період неоплачува- ної відпустки, в наданні якої не може бути відмов- лено, в інших — про право на звільнення від виробни- чих або службових обов’язків без збереження заро- бітної плати за погодженням із роботодавцем. Пропонуємо розглянути ці випадки детальніше

Відповідальність за порушення вимог GDPR: теорія та практика

28.02.2019
Станіслав Коваленко, офіцер із захисту даних (DPO), розказав, за які порушення GDPR накладаються штрафи...

Підсумований облік для працівників, які працюють неповний робочий час: застосовуємо чи ні?

18.02.2019
Застосування для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, режиму роботи з підсумованим обліком, є недоцільним...

Військовий облік буде оновлено

14.02.2019
6 лютого Урядом прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку» № 74 (не набула чинності), якою передбачено...

Як розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників новоствореної ФОП

08.02.2019
Розрахунок показника середньооблікової кількості штатних працівників здійснюється відповідно до чинної Інструкції зі статистики кількості працівників.

Як правильно визначити фактичний час зайнятості на робочому місці із шкідливими умовами праці, що дає право на доплату за шкідливі умови праці

07.02.2019
На важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці.

Сторінки