Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Трудові книжки осіб, що працюють в іноземних представництвах, зберігатимуться по місцю роботи

20.04.2018
Відповідно до частини другої статті 129 Господарського кодексу України іноземні юридичні особи при здійсненні господарської діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

19.04.2018
Для певних категорій осіб Кодекс законів про працю України (КЗпП) передбачає переважне право протягом одного року на укладення трудового договору при поворотному прийнятті на роботу.

Повідомлення податкових органів про прийняття працівника на роботу: практичні поради

16.04.2018
На перший погляд, подання повідомлення при оформленні працівника на роботу не мало б викликати жодних проблем. Однак на практиці у кадровиків виникає чимало запитань, зокрема

Облікова документація на підприємстві: оформляємо книги та журнали

12.04.2018
Із статті ви дізнаєтеся про основні вимоги, правила та принципи ведення штатно-посадової, алфавітної книг та книги обліку наказів з персоналу, а також про те, які відпустки не обліковуються в журналі обліку щорічних і додаткових відпусток.

Етапи тимчасового переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (ст. 33 КЗпП)

11.04.2018
Відповідно до частини першої статті 33 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Проте частиною другою статті 33 КЗпП передбачено випадки, коли така згода не обов’язкова.

Чи визнають в Україні освітні документи, видані на окупованих територіях, – роз’яснення МОН

11.04.2018
Міністерство освіти та науки України нагадує, що дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу.

Типові помилки при веденні військового обліку

11.04.2018
Минуло вже більше року після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня 2016 року № 921 (далі — Постанова № 921). За цей час виявились типові помилки, які допускають при веденні військового обліку на підприємствах. У статті будуть проаналізовані деякі з цих помилок.

Корисна чернетка обліку відпусток

10.04.2018
Згідно з частиною дванадцятою статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР роботодавець зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. При цьому законодавством не затверджено форми документа, у якому має вестися такий облік. Аби полегшити роботу кадровикові, радимо вести окремий бланк-чернетку, оформивши її як додаток до особової картки працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656).

Сторінки