Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Щодо фінансової відповідальності роботодавців за використання нелегальної праці

25.05.2018
Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” встановив розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року на рівні 3723 грн. Це, у свою чергу, призвело до збільшення розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Самостійне нарахування суб’єктом господарювання штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ЄСВ законодавством не передбачено

24.05.2018
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 2 розділу VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449), органи доходів і зборів застосовують штрафні санкції, зокрема за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у таких розмірах

Право громадянина України на оформлення пенсії, якщо подано закордонний паспорт

23.05.2018
Особа як громадянин України, який виїхав за кордон на постійне місце проживання, має конституційне право на призначення пенсії за віком, проте за умови звернення до управління Пенсійного фонду України з відповідною заявою з дотриманням положень нормативно-правового акта, яким врегульовано питання щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій.

ФОП зобов’заний проводити коригування середнього заробітку працівників

23.05.2018
Положення Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, поширюються на підприємства, установи та організації та фізичних осіб-підприємців, що укладають з працівниками трудові відносини.

Чи має право Пенсійний фонд брати участь у планових податкових перевірках з питань ЄСВ?

23.05.2018
Пенсійний фонд має право брати участь у планових перевірках, які проводяться органами доходів і зборів, для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

Имеют ли право работники ГФС осуществлять проверки субъекта хозяйствования в нерабочее время или выходные дни?

22.05.2018
Сроки (продолжительность) проведения проверок установлены ст. 82 НКУ, исчисляются в рабочих днях и зависят от типа проверки и категории налогоплательщика.

Якщо немає уніфікованої форми акта, можна не допускати контролерів до перевірки

18.05.2018
Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику. Про це йдеться у статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V.

Як діяти коли право на отримання заробітної плати двічі у місяць у встановлені строки виплати порушено?

16.05.2018
Частиною 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Чи має право роботодавець визначати банківську установу для перерахування заробітної плати працівника?

15.05.2018
Відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Види юридичної відповідальності за корупційні правопорушення

14.05.2018
За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VI як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення, притягаються до чотирьох видів юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної у встановленому законом порядку.

Сторінки