Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Права і пільги для військовослужбовців в Україні

У День Захисника України ми розповімо про права та пільги для військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні. Насамперед, потрібно сказати, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби...
19.10.2015

Надання інформації за запитом на публічну інформацію

Строк розгляду запитів на інформацію визначений у статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, частинами 1 і 4 якої передбачено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту...
04.02.2015

Професійні таємниці. Нотаріальна таємниця

Нотаріальна таємниця — сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, зокрема й про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.
11.11.2013

Помилки роботодавців, які стають причиною трудових спорів (судова практика)

Індивідуальні трудові правовідносини зазвичай виникають унаслідок укладення між найманим працівником і роботодавцем трудового договору.
04.11.2013

Догана: порядок накладення і зняття

У сфері використання найманої праці дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення.
17.10.2013

Порядок заповнення листка непрацездатності

Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи.
17.10.2013

Компенсація за відпустку: при звільненні, переведенні на іншу посаду чи підприємство

Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
26.07.2013

Звільнення з роботи: поетапні дії (частина І)

Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Під час прийняття рішень про звільнення роботодавець повинен ураховувати встановлені законодавством обмеження щодо звільнення певних категорій працівників (схема 1. Крім цього, він має пам'ятати, що: звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, можливе лише у випадку, коли працівника не можна перевести за його згодою на іншу роботу. Тобто роботодавець зобов'язаний запропонувати працівникові вакансії (за наявності), на які він може претендувати з урахуванням спеціальності, кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров'я (частина друга ст. 40 КЗпП).
08.07.2013

Прийняття на роботу: поетапні дії

Кожен громадянин України має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України). Це право реалізується шляхом працевлаштування на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємство), порядок якого встановлюється законодавством про працю. Працевлаштування працівника здійснюється в кілька етапів.

03.07.2013

Як оплачується листок непрацездатності, якщо працівник хворів у святкові дні?

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001року № 2240-ІІІ допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

17.05.2013

Сторінки