Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Держпраці: обов'язковість посадових інструкцій та відповідальність за їх відсутність

06.02.2020
Відповідно до ст. 29 Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) роботодавець зобов’язаний до початку роботи ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснити права й обов’язки, забезпечити необхідними для роботи засобами.

Чи обов’язково затверджувати штатний розпис та як слід записувати найменування посад

27.12.2019
Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство, тобто роботодавець, має право самостійно визначати організаційну структуру, а також встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.

Добираємо назву роботи для музичного керівника

26.09.2019
Під час добору назв посад для нового штатного розпису нашого підприємства ми не змогли знайти у розділі 1 Класифікатора професій, де містяться посади керівників, підхожу професійну назву роботи для музичного керівника самодіяльного театру при будинку культури на нашому підприємстві. Як нам бути?

Про посади у відділенні рентгенодіагностики

25.09.2019
У зв’язку з розширенням нашого приватного закладу охорони здоров’я було вирішено створити структурний підрозділ з рентгенодіагностики, якого раніше у нас не було. Як правильно визначити назви посади, структуру та чисельність такого підрозділу?

Чи може керуючий фермою працювати не на фермі?

23.09.2019
Чи має право товариство з обмеженою відповідальністю, яке не є фермерським господарством (але займається такими видами діяльності (згідно з КВЕД), як «Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів», «Розведення овець і кіз (основний)», «Виробництво м’яса», «Перероблення молока, виробництво масла та сиру», «Оптова торгівля живими тваринами», «Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами», «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами»), мати у своєму штатному розписі посаду «керуючий фермою»?

Як проводити атестацію, якщо робоче місце маляра постійно змінюється?

21.08.2019
Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності. Непостійне робоче місце — місце, на якому працюючий перебуває меншу частину (менше 50 % або менше 2 год. безперервно) свого робочого часу. Постійне робоче місце — місце, на якому працюючий перебуває більшу частину свого робочого часу (більше 50% або понад 2 год. безперервно).

ДКХП № 69: чекаємо на оновлення

21.03.2019
Нова редакція Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників очікує на роботодавців...

Трудові відносини з директором на підприємстві: чи є різниця між власником і найманим працівником?

07.03.2019
Керувати підприємством, установою, організацією (далі — підприємство) може як сам власник (засновник), так і найманий працівник, що передбачено статтями 65 та 128 Господарського кодексу України (далі — ГКУ)...

Визначення назви посади згідно з Класифікатором професій

27.02.2019
Назви посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327...

Зміна № 8 вже панує!

25.02.2019
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259 затверджено Зміну № 8....

Сторінки