Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

БІЗНЕС-РОЗВІДНИК у штаті: бути чи не бути?

19.12.2017
У зв’язку із загостренням конкурентної боротьби на ринку продукції, що постачає наше підприємство, наш іноземний партнер порадив увести до штатного розпису посаду працівника, який би займався питаннями конкурентної розвідки (бізнес-розвідки). У зв’язку з цим виникло запитання: чи є в Класифікатора професій для такого випадку посада?

Оплата праці за викладання кількох предметів: як враховувати кваліфікаційну категорію?

12.12.2017
Учитель має вищу кваліфікаційну категорію. Виходячи із цієї кваліфікаційної категорії йому здійснюють оплату праці за викладання хімії та фізики. З вересня 2017 року цей учитель ще викладає правознавство (за цим предметом курси підвищення кваліфікації не проходив). Чи слід враховувати наявну вищу кваліфікаційну категорію при оплаті праці за години викладання правознавства?

Щодо Зміни № 7 до Класифікатора професій

11.12.2017
Нещодавно набула чинності Зміна № 6 до Класифікатора професій, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 30.11.2017 видало наказ № 1744 про наступну надважливу зміну для працівників-медиків, оскільки саме вона повертає до Класифікатора професій низку професійних назв робіт.

МОЗ повертає попередні професійні назви робіт

05.12.2017
Наразі очікується публікація відповідного наказу Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Перехід на нові професії розпочнеться з 2018 року. А щоб перехід на нові професії був поступовим та плавним, МОЗ повертає попередні професійні назви робіт.

Чергова Зміна № 6 до «Класифікатора професій»

01.12.2017
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало наказ про затвердження Зміни № 6 до КП. Відповідна зміна набула чинності 1 листопада поточного року.

Як назвати посаду працівника духовної академії, котрий працюватиме з іноземними студентами?

28.11.2017
У духовній академії (недержавний навчальний заклад) виникла потреба ввести до штатного розпису посаду працівника, котрий працюватиме з іноземними студентами: залучатиме до навчання, супроводжуватиме їх перебування в Україні тощо. Як назвати таку посаду? Кому має підпорядковуватися працівник, який її обіймає?

Чи можна до штатного розпису ввести посаду «водій кари»

24.11.2017
Професійна назва роботи «водій кари»у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 , не передбачена.

Присвоєння кваліфікаційної категорії згідно з рішенням атестаційної комісії

24.11.2017
Згідно з Загальними положеннями розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень та вимог посадових інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій працівникам провадять комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Назва професії за Класифікатором

22.11.2017
Чи правильно обрана за Класифікатором професій професійна назва роботи «Інженер-експедитор»?

Деякі питання атестації робочих місць

16.11.2017
Яка атестація робочих місць вважається уперше проведеною, а яка — черговою? Проводити атестацію треба для всього підприємства чи для кожної професії (посади) окремо? Чи треба проводити атестацію інженерно-технічних працівників, які працюють на дільницях із шкідливими умовами праці?

Сторінки