Приводимо у відповідність до КП назви посад у штатному розписі

29.08.2018
Згідно зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого...

Щодо назви посади керівника бухгалтерської служби та її код в класифікаторі професій

27.08.2018
Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Чи тотожні назви «Директор», «Завідувач», «Начальник»

20.08.2018
Досить часто в службовій документації зустрічаються неточності й помилки в застосуванні назв керівних посад, зокрема «Директор», «Завідувач» і «Начальник». Ці помилки можна пояснити тим, що визначення наведених понять і справді тотожні. Тоді виникає запитання: чим усе-таки різняться зазначені назви?

Описи сучасних посад і професій: цукерник, клінер, ювелір-модельєр

31.07.2018
Що повинен знати та вміти цукерник? Які кваліфікаційні вимоги до чистильника приміщень (клінера)? У чому полягає зміст роботи ювеліра (ювеліра-модельєра)?

Як правильно визначити назву посади

10.07.2018
Спеціаліст веде відеоспостереження за працівниками на підприємстві. Яка назва його посади відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010»?

Мінекономрозвитку пропонує змінити механізм державного замовлення

09.07.2018
Урядовий комітет схвалив ініційований Мінекономрозвитку проект Постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до механізму здійснення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році.

Наглядова рада: добираємо назви посад для штатного розпису

09.07.2018
Чи можна у штатному розписі передбачити посади для наглядової ради, наприклад голова наглядової ради, секретар та член ради чи ні? І одразу у штатному розписі передбачити для них оклад?

Описи сучасних посад і професій: агрохімік, бісквітник, бутафор

09.07.2018
Що повинен знати та вміти агрохімік? Які кваліфікаційні вимоги до бісквітника? У чому полягає зміст роботи бутафора?

Положення про підвищення кваліфікації тренерів змінено

02.07.2018
Затверджено Зміни до Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Сторінки