Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Роботодавець не може самостійно змінити підставу для звільнення працівника

07.08.2018
У разі, якщо зазначені працівником у заяві про звільнення причини звільнення — порушення роботодавцем трудового законодавства, частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), — не підтверджуються, або роботодавцем не визнаються, останній не має права самостійно змінювати правову підставу розірвання трудового договору на частину першу статті 38 КЗпП. Про це зазначено в постанові Верховного Суду України від 13 червня 2018 року у справі № 741/1128/17.

Вимоги щодо відкликання працівника із щорічної відпустки

06.08.2018
Відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а державного службовця — для виконання невідкладних завдань, про які не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою уповноваженою на це особою.

Який договір укласти з оператором котельні?

06.08.2018
Як правильно оформити оператора котельні на період опалювального сезону?

Рекрутингові послуги як нова форма роботи служби зайнятості

03.08.2018
У сучасних ринкових умовах центрам зайнятості доволі складно задовольнити потреби тих, хто звертається за допомогою.

Дії роботодавця у разі позбавлення працівника права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

01.08.2018
Працівника засуджено до додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, але не позбавлено волі. Як звільнити працівника, якщо таке засудження фактично унеможливлює його перебування на займаній посаді?

Чи зараховується трудовий стаж на підприємстві, якщо відсутнє його місцезнаходження

24.07.2018
Відсутність за місцезнаходженням підприємства, запис про роботу на якому зроблено в трудовій книжці, а також відсутність документів щодо цього підприємства на зберіганні в архівних установах, не можуть нівелювати відомості, що зазначені у трудовій книжці, оформленій належним чином. Тому в такій ситуації немає підстав позбавляти особу права на належне пенсійне забезпечення з урахуванням набутого нею трудового стажу.

Праця жінок: пільги та гарантії

Мами, бабусі, дочки, внучки, улюблені дружини і подруги — прекрасна, приваблива, чарівна половина людства. Чоловіки готові кинути весь світ до ваших ніг, а трудове законодавство — обдарувати пільгами. Саме про останні ми пропонуємо вам сьогодні поговорити.
20.07.2018

Де готують працівників для роботи на портальному крані?

16.05.2018
Підприємство не може знайти працівника для роботи на портальному крані. Куди направити на навчання працівника підприємства, якого планується взяти на відповідну роботу?

Порядок обліку безробітних буде оновлено

11.05.2018
Для спрощення процедури постановки на облік осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості, впровадження в роботі служби зайнятості профілювання безробітних і введення індивідуальної програми з працевлаштування, Мінсоцполітики розробило проект оновленого Порядку ведення обліку осіб, які шукають роботу, реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних.

Рівність трудових прав громадян в Україні або реалізація жінки в бізнесі

12.03.2018
Законодавством про працю в Україні передбачено рівність трудових прав громадян України. Зокрема, ст. 2-1 КЗпП України передбачено, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Сторінки