Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Допомога по вагітності та пологах: розраховуємо правильно

Підставою для нарахування допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Якщо ж допомогу призначають працівниці-суміснику, то вона подає до комісії: 1) копію листка непрацездатності, посвідчену підписом керівника і печаткою за основниммісцем роботи; 2) довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи; 3) довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом (якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом).
18.05.2016

Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання

Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний? Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Як обчислити розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?
17.04.2016

Соціальні гарантії для працівників, які прийняті або призвані на військову службу: узагальнений аналіз

Які соціальні гарантії передбачені працівникам, які призвані або прийняті на військову службу? Якої тривалості надається додаткова відпустка ветеранам війни? За яких умов надається відстрочка від призову науковим і науково-педагогічним працівникам?
23.03.2016

Листки непрацездатності тепер розраховувати легше

Як правильно визначити розрахунковий період для оплати листка непрацездатності? Чи вираховуються із цього періоду дні, коли особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати? Яким розміром обмежується допомога по тимчасовій непрацездатності?
09.03.2016

Оплата листка непрацездатності з поміткою «нещасний випадок на виробництві» за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

На сьогодні триває реформування соціального страхування, мета якого — об’єднати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в нову організацію — Фонд соціального страхування України...
17.07.2015

Обмеження страхових виплат розміром мінімальної заробітної плати:труднощі у застосуванні норм пунктів 1 і 2 частини 4 статті 19 Закону № 1105

Які обмеження щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах передбачено нормами Закону 1105? До яких категорій осіб застосовуються ці обмеження? У яких випадках указані обмеження не застосовуються?...
03.06.2015

Як нові законодавчі зміни вплинуть на виплати в разі нещасного випадку

З 1 січня 2015 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації...
10.04.2015

Оформлення свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування— це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту...
31.01.2015

Порядок заповнення листка непрацездатності

Якщо працівникові видано кілька «первинних» ЛН, перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця за кожним з них, якщо в заключному висновку ЛН щоразу зазначено, що працівник має стати до роботи.
17.10.2013

Про комісію із соціального страхування підприємства

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки.
18.09.2013

Сторінки