Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Соціальна виплата у період відпустки

Застрахована особа у період перебування у щорічній відпустці має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, за вийнятком періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додаткової відпустці у зв`язку з навчанням, що визначено статтею 23 Закону України №1105 від 23.09.1999р. 
22.09.2016

Як провадиться діяльність страхових експертів з охорони праці, якщо нещасний випадок стався на непідконтрольній владі територіях

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України (далі — виконавча дирекція Фонду) у листі від 14.07.2016 р. № 144-06-3 надала роз'яснення про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі.
05.08.2016

Щодо створення на підприємстві комісії із соціального страхування

У зв’язку з численними зверненнями страхувальників виконавча дирекція Київського міського відділення ФСС з ТВП надає роз’яснення щодо створення на підприємстві комісії із соціального страхування.
02.08.2016

Допомога на поховання за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та оплата листка непрацездатності закритою датою дня смерті

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) одним із видів матеріального забезпечення, яке надається за рахунок коштів ФСС ТВП, є допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
02.08.2016

Допомога по вагітності та пологах: розраховуємо правильно

Підставою для нарахування допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Якщо ж допомогу призначають працівниці-суміснику, то вона подає до комісії: 1) копію листка непрацездатності, посвідчену підписом керівника і печаткою за основниммісцем роботи; 2) довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи; 3) довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом (якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом).
18.05.2016

Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання

Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний? Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Як обчислити розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?
17.04.2016

Соціальні гарантії для працівників, які прийняті або призвані на військову службу: узагальнений аналіз

Які соціальні гарантії передбачені працівникам, які призвані або прийняті на військову службу? Якої тривалості надається додаткова відпустка ветеранам війни? За яких умов надається відстрочка від призову науковим і науково-педагогічним працівникам?
23.03.2016

Листки непрацездатності тепер розраховувати легше

Як правильно визначити розрахунковий період для оплати листка непрацездатності? Чи вираховуються із цього періоду дні, коли особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати? Яким розміром обмежується допомога по тимчасовій непрацездатності?
09.03.2016

Оплата листка непрацездатності з поміткою «нещасний випадок на виробництві» за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

На сьогодні триває реформування соціального страхування, мета якого — об’єднати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в нову організацію — Фонд соціального страхування України...
17.07.2015

Обмеження страхових виплат розміром мінімальної заробітної плати:труднощі у застосуванні норм пунктів 1 і 2 частини 4 статті 19 Закону № 1105

Які обмеження щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах передбачено нормами Закону 1105? До яких категорій осіб застосовуються ці обмеження? У яких випадках указані обмеження не застосовуються?...
03.06.2015

Сторінки