Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Установлення працівникові неповного робочого часу

11.05.2018
Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України, працівникові може встановлюватися неповний робочий час зі зменшенням тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи упродовж тижня чи одночасно зменшенням і кількості годин роботи впродовж дня, і кількості робочих днів упродовж тижня.

Звільнення мобілізованого працівника – це порушення

07.05.2018
Фахівці Держпраці відновили соціальні та трудові права призваного на військову службу працівника

Які особливості працевлаштування і нормування праці неповнолітніх осіб за трудовим законодавством України та зарубіжних країн?

05.05.2018
Економічні та політичні зміни останніх десятиліть призвели до стрімкого збільшення кількості українських підлітків, які заробляють собі на життя самостійною працею. Аналіз українського та зарубіжного законодавства щодо працевлаштування неповнолітніх дозволить повною мірою оцінити механізм реалізації захисту прав і інтересів неповнолітніх осіб при влаштуванні на роботу.

Щодо легалізації зайнятості населення

03.05.2018
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Два строкові трудові договори підряд з одним працівником: враховуємо нюанси

03.05.2018
ВСУ розглянув позов працівника до підприємства за яким той намагався стягнути середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні.

Праця неповнолітніх: найзахищеніші чи найбезправніші?

Дитяча праця є специфічним соціально-економічним явищем, викликаним дією різноманітних чинників, що передусім залежать від рівня економічного розвитку країни, в якій проживає дитина, обсягу державного забезпечення освіти дітей, соціально-культурних поглядів на роль дитини в суспільстві. Якщо в окремих розвинених країнах залученість дітей до оплачуваної роботи має навчально-виховний характер, то в країнах, що розвиваються, головним мотивом використання праці дітей є бідність і обмеженість освітніх можливостей для підростаючого покоління.
27.04.2018

Щодо особливості роботи педагога соціального в будинку дитини

26.04.2018
У комунальному закладі «Обласний спеціалізований Будинок дитини» виникла потреба ввести посаду педагога соціального. Яка тривалість робочого тижня та щорічної відпустки педагога соціального?

Робочий час: поняття і види

25.04.2018
Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи - роботодавця.

Про поняття і види робочого часу

Робочим часом вважається час, протягом якого працівник згідно із законодавством, колективним і трудовим договором, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов'язки на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи - роботодавця.
25.04.2018

Навантаження викладачів коледжу у святкові й неробочі дні

17.04.2018
Через особливості в організації навчального процесу в педагогічних училищах, коледжах порівняно з іншими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації умови оплати праці педагогічних працівників мають відмінності від оплати праці викладачів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, що здійснюють підготовку за іншими напрямами та спеціальностями.

Сторінки