Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Працівниця звільняється під час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: чи повертаються кошти роботодавцю?

25.06.2018
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі — Закон N 1105) страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах.

Типові помилки при доборі персоналу та як їх уникнути

20.06.2018
Кажуть, на помилках вчаться. Але професійні помилки менеджера з персоналу («ейчара») можуть дорого обійтися підприємству. Яких помилок найчастіше припускаються такі фахівці і як їх уникнути — розповість директор з персоналу РЦ «Блокбастер» (м. Київ) Світлана Кравченко.

Скорочення штату: коли вихідна допомога не виплачується

20.06.2018
Працівник звільняється за угодою сторін до закінчення двомісячного строку попередження про звільнення у зв’язку зі скороченням штату. Чи виплачується йому вихідна допомога?

Якщо працівник — неповнолітній

19.06.2018
Мати 17-річної дівчини, яка працює прибиральником виробничих приміщень, подала роботодавцеві заяву про звільнення доньки у зв’язку з тим, що остання має хронічне захворювання органів дихання (астматичний бронхіт), а робота прибиральника пов’язана з дезінфікуючими розчинами, що може призвести до загострення хвороби. Чи має право роботодавець звільнити таку працівницю і на якій підставі?

Розірвання трудового договору з працівником-сумісником

18.06.2018
Який порядок розірвання трудового договору з працівником, який працює за сумісництвом?

Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності після переведення працівника з іншого підприємства

14.06.2018
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник. При цьому нарахування та сплату ЄСВ здійснює підприємство, з якого працівник звільняється за переведенням, та відповідно відображає ці суми у звіті про ЄСВ.

У Держпраці нагадали правила працевлаштування дітей

14.06.2018
Прийняття на роботу дітей віком молодше шістнадцяти років законодавством про працю не допускається. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

Вихідна допомога: підстави, розміри, відповідальність за невиплату

13.06.2018
Відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) при припиненні трудового договору з підстав

Суд поновив військового-контрактника на роботі

11.06.2018
Колегія суддів Апеляційного суду Волинської області погодилася поновити на роботі військового, який проходить службу за контрактом на сході України. Про це повідомляє прес-служба суду. 

Звільнення працівника у зв'язку зі скороченням посади

Частиною 3 ст. 64 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV закріплено право власника або уповноваженого ним органу на визначення чисельності працівників і штатного розпису. Ст. 40 Кодексу законів про працю, затв. Законом № 322-VIII від 10.12.71 (надалі – КЗпП), передбачено розірвання власником або уповноваженим ним органом трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі скорочення чисельності або штату працівників.
05.06.2018

Сторінки