Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8 2007

Віра ГАРКАНОВА, заступник начальника відділу забезпечення надходження, використання коштів штрафних санкцій та юридичної роботи Фонду соціального захисту інвалідів

Стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ (далі — Закон № 875) для підприємств, установ і організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі — підприємство), установлює норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

02.11.2010

Контракт — особливий вид трудового договору

Спецвипуск журналу “Довідник кадровика”, №3, 2008 (“Трудові договори та їх оформлення”)

Микола Бойко, доцент інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поняття контракту в трудовому праві, його сторони
01.09.2010

Інвалід на роботі: аналіз проблем

Маріанна БОНДАРЕНКО (Правовий тиждень, № 9, 11 березня 2010)

Ще на початку 2006 р. всіх працедавців зобов’язали самостійно працевлаштовувати інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів". При цьому Закон передбачає, що працевлаштувати інваліда потрібно тільки за основним місцем роботи, без суміщення інвалідом декількох робіт. Тільки в цьому разі норматив вважається виконаним.

17.08.2010

Як установити строк випробування новому працівнику?

Оксана Кученець , юрист

Що насправді являє собою новий працівник? Це, мабуть, основне запитання, що хвилює роботодавця, який добирає собі персонал. Запитання, відповісти на яке можна, тільки побачивши "претендента" в ділі. Але що як... не пощастить?

16.07.2010

Ненормований робочий час: порядок застосування його до працівників підприємства

Відповідно до Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінпраці та соціальної політики України від 05.02.98 р. № 18), ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

15.07.2010

Особливості приймання на роботу пенсіонерів

Нормами чинного законодавства не передбачено необхідність звільнення працівника у зв'язку з призначенням йому пенсії за віком. Статтею 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII (далі – Закон № 1788) визначено, що пенсія виплачується пенсіонеру без урахування його заробітку.

29.06.2010

Укладення строкових трудових договорів. Сфера та практика застосування

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Віктор Рожнов,
науковий консультант, член редакційної ради

Статус строкового трудового договору чітко визначений у пунктах 2 і 3 частини першої статті 23 КЗпП, а саме — це трудовий договір, що укладається на:
— визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
— час виконання певної роботи.

10.06.2010

Працевлаштування інвалідів та надання підприємствам дотації

ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №3, 2008

Віра Гарканова,
головний спеціаліст відділу планування надходжень та фінансування програм соціального забезпечення інвалідів

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні визначаються нормативно-правовими актами України, зокрема Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875).

26.05.2010

Про призначення виконувачем обов’язків

ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №1, 2010
Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Працівника А. було переведено виконувачем обов’язків директора з економіки «до укомплектування штату». Чи існує така форма тимчасового переведення, тим паче, що схожа ситуація може існувати досить довго — інколи й роками? Чи узгоджується тимчасове переведення працівника на вакантну посаду з вимогами роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва», в якому сказано: «Призначення працівника виконувачем обов’язків на вакантну посаду не допускається. Це можливо лише на посаду, призначення на яку здійснюється вищим органом управління. У цьому випадку керівник підприємства зобов’язаний не пізніше ніж у місячний термін з дня прийняття працівника на роботу подати у вищий орган управління документи для його призначення на посаду. Цей орган у місячний термін з дня отримання документів повинен розглянути питання і повідомити керівника про результати.

12.04.2010

Сторінки