Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної плати

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Анатолій Радчук, головний фахівець з правових питань Управління з персоналу ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе»

Олена Біловодська, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, канд. екон. наук

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504), статті 74–84 КЗпП України та інші законодавчі акти встановлюють державні гарантії права на відпустки, визначають умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб і інтересів, всебічного розвитку особистості.

Згідно зі статтею 4 Закону № 504 установлюються такі види відпусток:

15.07.2010

Працевлаштування інвалідів. Відповідальність та захист підприємств

ВолодимирТимошин

Працевлаштування інвалідів передбачено Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Саме ст. 19 Закону встановлює для підприємств (об'єднань), установ і організацій (далі - підприємства) нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Частиною першою статті 18 названого Закону передбачено, що працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, місцевими радами, громадськими організаціями інвалідів (далі -органи працевлаштування інвалідів).

25.06.2010

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України)

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №4, 2009

Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.06.2010

Підсумований облік робочого часу: оформлення надурочних і їх оплата

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №11, 2009

Володимир ЛОСЬ,
заступник директора департаменту по роботі з персоналом НАК «Нафтогаз України»

У редакцію журналу звернулися передплатники із таким запитанням:
Відповідно до графіку водії 24 год. працюють і 72 год. відпочивають. Колективним договором підприємства за складність у роботі для водіїв передбачено 4 додаткових дні відпустки. За місяць тривалість їхнього робочого часу, відпрацьованого понад норму, становить 26–28 год. Як оформити й оплатити цей час? Як оформити табель?

14.06.2010

Щорічні відпустки, порядок і умови їх надання

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 8, 2009

Тетяна СТАШКІВ,
начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

Право на відпустки

 

Право на відпочинок всім працівникам гарантують стаття 45 Конституції України, КЗпП України, Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та інші нормативно-правові акти.

10.06.2010

Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і проекту Трудового кодексу України

ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №11, 2008

Віктор Костюк, головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Формування якісної моделі трудового законодавства передбачає складний процес, передусім його ефективну систематизацію та кодифікацію і приведення у відповідність до сучасного стану трудових відносин, створення належних умов для функціонування їх учасників.

10.06.2010

Сторінки