Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Які особливості організації громадських робіт?

06.04.2018
Якщо робота громадська (укладено договір з центром зайнятості) і центр зайнятості направляє працівників на таку роботу на підприємство, чи потрібно на підприємстві видавати наказ про прийняття на роботу таких працівників, повідомляти Державну фіскальну службу України, видавати наказ про звільнення і робити запис у трудову книжку?

Чи можна писати англійською мовою назви структурних підрозділів і посад у них?

Вирішуючи різні питання щодо організаційної структури підприємства, установи, організації, у т. ч. щодо наявності у складі підприємства різних структурних підрозділів, насамперед потрібно звернути увагу на норми статті 64 Господарського кодексу України
04.04.2018

Чи можуть знизити кваліфікаційну категорію педпрацівнику, якщо після останньої атестації минуло більше 5 років

04.04.2018
Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930 (далі - Типове положення).

Чи обов’язково затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємствам та ФОП?

30.03.2018
Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Чи зобов’язаний ФОП вести кадрову документацію?

30.03.2018
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю, в якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство та в якому обсязі? Чи обов’язково затверджувати штатний розпис, графік відпусток, правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табель обліку робочого часу?

Щодо індивідуального розміру пенсії

29.03.2018
Мій чоловік має понад 35 років стажу, вийшов на пенсію в 2014 році. Хоча роботу не залишив і зараз ще працює водієм. Проте пенсію йому нарахували меншу, ніж у мене, хоча в мене і стаж менший, і заробітна плата теж була суттєво меншою. Як таке може бути?

Щодо права на соціальну відпустку батька, що опікується особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Чи має право на додаткову соціальну відпустку працівник — батько (68 років), що опікується особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи віком 39 років? Чи таке право має лише дружина?
23.03.2018

Чи виплачують соціальну стипендію в період декретної відпустки студентки

23.03.2018
Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі - Порядок № 882), не містить положення, відповідно до якого стипендія студента встановлюється у розмірі, пропорційному кількості днів перебування особи у статусі студента, який навчається за державним замовленням.

ТОП-10 актуальних запитань щодо відряджень працівників

22.03.2018
Яка сума добових установлена в Україні? Чи можна працівника державного підприємства направити у відрядження у вихідний день (суботу)?

Сторінки