Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»

Простой на предприятии

В связи с отсутствием посещаемости на летнем кафе,объявляется простой до весны. Какие действия кадровика?
28.09.2015

Переведення демобілізованого працівника, посаду якого скорочено, на іншу посаду

Чи можна перевести демобілізованого працівника з посади начальника транспортного відділу на посаду водія, попередивши його за два місяці? Посаду начальника скоротили наказом про зміну структури. Законодавством України передбачено низку пільг для...
22.06.2015

Як зарахувати особу пенсійного віку на посаду наукового працівника — за контрактом чи за безстроковим трудовим договором?

Науковий працівник досяг пенсійного віку і звільнився з посади у зв’язку з виходом на наукову пенсію. Згодом він захотів повернутися на роботу і продовжити наукову діяльність. Як зарахувати цю особу на посаду наукового працівника...
15.06.2015

Які доходи платника єдиного податку враховуються для розрахунку субсидії

Які доходи платника єдиного податку — фізичної особи включаються до розрахунку сукупного доходу для отримання субсидії на оплату комунальних послуг? ...
05.06.2015

Чи оплачується час перебування на військових зборах і за чий рахунок?

Згідно з частиною 11 статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ за призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів ...
31.10.2014

Як оплачується листок непрацездатності, якщо працівник хворів у святкові дні?

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001року № 2240-ІІІ допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

17.05.2013

Про медичні огляди і оплату довідки про медичне обстеження

Працівник за направленням профпатолога проходив медичне обстеження в обласній клінічній лікарні для уточнення характеру наявної патології, отриманої у зв’язку зі шкідливими умовами праці за попереднім місцем роботи. Працівникові замість листка непрацездатності видали довідку невстановленого зразка, засвідчену підписом головного лікаря і печаткою лікувального закладу, про те, що він дійсно проходив обстеження у стаціонарі.

22.04.2013

Про реєстрацію баз персональних даних у системі споживчої кооперації

Членство у споживчому товаристві, як добровільному об’єднанні громадян або громадян і юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності заради поліпшення свого економічного та соціального стану, не обумовлене трудовою участю громадян у його діяльності. Вступаючи до членів споживчого товариства, громадянин (фізична особа) подає заяву, в якій, крім прізвища, імені та по батькові, зазначає дату народження, ідентифікаційний код та адресу проживання. Ці дані заносяться до реєстраційних книг або у електронну базу даних членів споживчого товариства.

18.03.2013

Переведення на легшу роботу за станом здоров’я: дії кадровика

Згідно зі статтею 170 КЗпП України працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

15.03.2013

Порядок переведення на легшу роботу за станом здоров'я

За працівниками, переведеними згідно з медичним висновком на легшу нижчеоплачувану роботу, відповідно до частини другої статті 170 КЗпП зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, якщо інше не передбачено законодавством.
13.03.2013

Сторінки