Які зміни відбулися у 2011 році в порядку оплати листків непрацездатності?

12.04.2011
Журнал "Довідник кадровика" №4, 2011

Ірина ЄРЕМЕНКО, експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Згідно з пунктом 10 Розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI з 1 січня 2011 року втратив чинність Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 року № 2213-ІІI (далі — Закон № 2213). Саме стаття 2 Закону № 2213 визначала порядок оплати листків непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Приведення професій у відповідність до Класифікатора професій — обов’язок роботодавця

29.03.2011
Журнал "Довідник кадровика" №3, 2011

Сергій КРАВЦОВ, науковий співробітник Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України

Для кадрових служб підприємств вагомим аспектом роботи завжди було формування штату працівників, а отже, і назв посад та робіт.

Обчислюємо страховий стаж для оплати листків непрацездатності по-новому

29.03.2011
Журнал "Довідник кадровика" №3, 2011

Ірина ЄРЕМЕНКО, експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

З 1 січня 2011 року набула чинності нова редакція статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) щодо обчислення страхового стажу працівника для оплати листків непрацездатності.

Деякі права та пільги молодих працівників

23.09.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №1, 2009

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант

Які законодавчі акти унормовують працю молоді?

Молодь, яка працює на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємство), має специфічний трудовий статус, визначений нормативно-правовими актами України, серед яких:

– Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП);

Суміщення професій (посад)

14.09.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА"

Марія Пасічник

Кодекс законів про працю України передбачає суміщення професій (посад), тобто можливість виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації разом з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи по іншій професії (посади) або обов.язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи. Про те, як правильно оформити наказ на суміщення і зробити запис в трудовій книжці, читайте в статті...

Поняття суміщення професій (посад)

Заміщення тимчасово відсутнього працівника

13.09.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №5, 2009
Володимир Лось, заступник директора департаменту по роботі з персоналом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

На госпрозрахунковому підприємстві є вакантна посада головного економіста. Обов'язки за цією посадою розподілені між трьома бухгалтерами з доплатою за суміщення професій. Щомісячно в центр зайнятості подається заявка на цю вакансію. Охочих працевлаштуватися багато, проте всім відмовляють, оскільки працівникам невигідно втрачати додатковий заробіток. Чи існує законодавча норма щодо строку, протягом якого працівникові дозволяється виконувати обов'язки за постійно вакантною посадою?

Порушення законодавства про працю: види відповідальності

02.09.2010

Анжеліка Домбругова, юрисконсульт

Однією з головних причин поширення випадків порушення трудових прав людини є відсутність у працівників достатніх правових знань.Для виправлення такої ситуації бажано, щоб кожен найманий працівник знав свої права.
Відповідно до статті 265 КЗпП України будь-яка особа, винна в порушенні законодавства про працю, нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством.

Контракт — особливий вид трудового договору

01.09.2010
Спецвипуск журналу “Довідник кадровика”, №3, 2008 (“Трудові договори та їх оформлення”)

Микола Бойко, доцент інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поняття контракту в трудовому праві, його сторони

Укладення трудового договору про надомну роботу

25.08.2010

Микола Бойко, доцент Інституту післядипломної освіти Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

Громадяни можуть укладати з підприємствами, їх об’єднаннями, іншими роботодавцями трудовий договір про виконання робіт особистою працею вдома, використовуючи матеріали, знаряддя і засоби праці, які виділяє роботодавець або такі, що придбані за його рахунок.
Регулюючи працю надомників, керуються «Положенням про умови праці надомників», затверджене постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99. На надомників поширюється законодавство про працю, а також колективні договори.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

21.08.2010
УСЕ ПРО ВІДПУСТКИ. Спецвипуск №2, 2010 журналу "Довідник кадровика" (з розділу 4. Соціальні відпустки)
Тетяна Сташків, начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінпраці України Віктор Рожнов, консультант з кадрових питань, член редакційцної ради журналу  "Довідник кадровика"

 

Сторінки