Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Зміна істотних умов праці: підстави та правові наслідки їх введення

14.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №9, 2008

Анатолій Радчук,
головний фахівець з правових питань Управління з персоналу ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе»
Олена Біловодська,
доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, канд. екон. наук, доцент

До одного з виняткових повноважень власника належить проведення заходів щодо зміни організації виробництва та праці. Зміна істотних умов праці без згоди працівника допускається тільки у випадках змін в організації виробництва та праці. Якщо ж такі зміни не вводяться, власник не має права змінити істотні умови праці.

Щорічні відпустки, порядок і умови їх надання

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 8, 2009

Тетяна СТАШКІВ,
начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

Право на відпустки

 

Право на відпочинок всім працівникам гарантують стаття 45 Конституції України, КЗпП України, Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та інші нормативно-правові акти.

Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і проекту Трудового кодексу України

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №11, 2008

Віктор Костюк, головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Формування якісної моделі трудового законодавства передбачає складний процес, передусім його ефективну систематизацію та кодифікацію і приведення у відповідність до сучасного стану трудових відносин, створення належних умов для функціонування їх учасників.

Укладення строкових трудових договорів. Сфера та практика застосування

10.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Віктор Рожнов,
науковий консультант, член редакційної ради

Статус строкового трудового договору чітко визначений у пунктах 2 і 3 частини першої статті 23 КЗпП, а саме — це трудовий договір, що укладається на:
— визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
— час виконання певної роботи.

Про водійський стаж та право керування транспортними засобами

01.06.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №7, 2008

Олександр Золотухін, консультант

З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНИЙ ВОДІЙСЬКИЙ СТАЖ

З’ясуємо, на що впливає водійський стаж і наявність права управління автотранспортом усіх категорій.

Скажімо, працівник працює на підприємстві з 1 листопада 2002 року на посаді водія самохідних механізмів (коток). 15 січня 2008 року цей працівник перейшов на посаду водія автотранспортних засобів (ГАЗ-31029), має категорію «В».

Чи зараховується працівникові водійський стаж з 2002 по 2008 рік?

Водійський стаж з 2002 по 2008 рік не зараховується. І ось чому.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

27.05.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №8, 2008

Світлана Заболотна,

експерт з кадрового обліку і трудових правовідносин

Медичні огляди працівників проводять згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій ( далі — Порядок проведення медичних оглядів), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. Цей документ був розроблений відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII та на підставі Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року № 1542, і набув чинності 3 серпня 2007 року.

Номенклатура справ кадрової служби

26.05.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2008

Віктор Рожнов,

науковий консультант

Практичні питання складання номенклатури справ, формування та зберігання справ

Документальне забезпечення управління персоналом (кадрами) — це не лише створення, а й систематизація і зберігання відповідних кадрових документів.

Працевлаштування інвалідів та надання підприємствам дотації

26.05.2010
ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №3, 2008

Віра Гарканова,
головний спеціаліст відділу планування надходжень та фінансування програм соціального забезпечення інвалідів

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні визначаються нормативно-правовими актами України, зокрема Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875).

Етикет ділової мови

26.05.2010
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА" №2, 2008

Надія Бугай,

начальник відділу науково-методичного забезпечення профтехосвіти та інноваційно-педагогічних технологій відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Основні поняття етикету

Про призначення виконувачем обов’язків

12.04.2010
ЖУРНАЛ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» №1, 2010
Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Працівника А. було переведено виконувачем обов’язків директора з економіки «до укомплектування штату». Чи існує така форма тимчасового переведення, тим паче, що схожа ситуація може існувати досить довго — інколи й роками? Чи узгоджується тимчасове переведення працівника на вакантну посаду з вимогами роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва», в якому сказано: «Призначення працівника виконувачем обов’язків на вакантну посаду не допускається. Це можливо лише на посаду, призначення на яку здійснюється вищим органом управління. У цьому випадку керівник підприємства зобов’язаний не пізніше ніж у місячний термін з дня прийняття працівника на роботу подати у вищий орган управління документи для його призначення на посаду. Цей орган у місячний термін з дня отримання документів повинен розглянути питання і повідомити керівника про результати.

Сторінки